SOLID AND DURABLE INDUSTRIAL FLOORS

Firma Sicon Sp. z o.o. Sp. k. has operated on the Polish and European markets since 2008.
We are a manufacturer of specialist mineral and synthetic materials designed to perform repair and maintenance of industrial floorings.

OUR OFFER INCLUDES

hardening coating, protecting and strengthening impregnates, dilatant materials, repair materials, quartz, marble, basalt and granite aggregates, epoxy and polyurethane resins.

Resin Flooring

Systemy posadzkowe epoksydowe i poliuretanowe. Żywice epoksydowe i poliuretanowe.

Hardening coating

Sucha mieszanka kruszyw twardych z cementem, występująca w postaci posypek utwardzających do przemysłowych posadzek betonowych.

Impregnates

Środki gruntujące, wzmacniające i pielęgnujące powierzchnie betonowe

Dilatant materials

Środki gruntujące oraz wypełniające i uszczelniające szczeliny dylatacyjne.

Repair materials

Warstwy szczepne, powłoki antykorozyjne, wyrównujące zaprawy szpachlowe, wypełniacze ubytków w betonie.

news

Funding

16 July 2016

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację usługi doradczej prowadzącej do opracowania Modelu biznesowego internacjonalizacji działalności firmy: Sicon Polska Sp. z o.o. w ramach planowanego projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP I Etap.

More…

Research laboratory

Our own research and development laboratory allows for continuous quality control of raw materials as well as current control of the products.

Sicon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Pod Borem 22B, 36-060 Głogów Małopolski near of Rzeszow

NIP: 517 02 71 717 REGON: 180372420 KRS: 0000633637
Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego