Formularz kontaktowy

Zdjęcie formularza kontaktowego

PROGRAM OPERACYJNY
Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia.
Działanie: 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy

Cel projektu

Pomoc średnim przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19.

Wartość projektu

81 703,20  PLN

Wkład funduszy europejskich

81 703,20 PLN

Beneficjent

SICON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Planowane efekty

Utrzymania działalności gospodarczej średniego przedsiębiorcy, który na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, w dniu udzielenia pomocy znajduje się w trudnej sytuacji lub odnotował znaczny spadek obrotów.

Dofinansowanie projektu nr:

POPW.01.05.00-18-0329/20-00

Przeczytaj więcej

PROGRAM OPERACYJNY
Inteligentny rozwój 2014-2020 Działanie: 2.3.2 Bon na innowacje”

Cel projektu

Opracowanie receptury i technologii produkcji szybkotwardniejącej , energooszczędnej i dźwiękochłonnej mineralnej masy posadzkowej w firmie Sicon spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. w ramach proinnowacyjnej usługi świadczonej przez jednostkę naukową.

Wartość projektu

239 850,00 PLN

Wkład funduszy europejskich

165 750,00 PLN

Beneficjent

SICON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Planowane efekty

Utrzymania działalności gospodarczej średniego przedsiębiorcy, który na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, w dniu udzielenia pomocy znajduje się w trudnej sytuacji lub odnotował znaczny spadek obrotów.

Dofinansowanie projektu nr:

POIR .02.03.02-18-0035/20-00

Przeczytaj więcej

PROGRAM OPERACYJNY
Inteligentny rozwój 2014-2020 Działanie: 2.3.2 Bon na innowacje”

Cel projektu

Opracowanie receptury i technologii produkcji szybkotwardniejącej , energooszczędnej i dźwiękochłonnej mineralnej masy posadzkowej w firmie Sicon spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. w ramach proinnowacyjnej usługi świadczonej przez jednostkę naukową.

Wartość projektu

239 850,00 PLN

Wkład funduszy europejskich

165 750,00 PLN

Beneficjent

SICON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Dofinansowanie projektu nr:

POIR .02.03.02-18-0035/20-00

Przeczytaj więcej

PROGRAM OPERACYJNY
Inteligentny rozwój 2014-2020. Działanie: 2.3.2 Bon na innowacje”

Cel projektu

Opracowanie receptury i technologii produkcji szybkotwardniejącej , energooszczędnej i dźwiękochłonnej mineralnej masy posadzkowej w firmie Sicon spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. w ramach proinnowacyjnej usługi świadczonej przez jednostkę naukową.

Wartość projektu

239 850,00 PLN

Wkład funduszy europejskich

165 750,00 PLN

Beneficjent

SICON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Dofinansowanie projektu nr:

POIR .02.03.02-18-0035/20-00

Przeczytaj więcej

Nasze doświadczennie jest do Twojej dyspozycji

Jesteś zainteresowany naszymi produktami? Skontaktuj się z naszym przedstawicielem lub zostaw nam wiadomość.

Posadzki przemysłowe

Posadzki przemysłowe (nawierzchnie przemysłowe), mają za zadanie przenoszenie obciążeń mechanicznych przy jednoczesnym utrzymaniu właściwości użytkowych oraz dekoracyjnych.

Parkingi i garaże

Drogi i mosty

Posadzki dekoracyjne

Analizy laboratoryjne

Ściany i podłogi Mikrocement