Wdrożenie produkcji elektrostatycznych posadzek syntetycznych ES+

 

 

Cel projektu:  Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności Sicon Sp.zo.o.Spółka Komandytowa, poprzez wdrożenie zaawansowanych produktów dla budownictwa, będących wynikiem własnych prac badawczo-rozwojowych.

 

 

Beneficjent: SICON Sp.zo.o.Spółka Komandytowa

Dofinansowanie projektu nr: POPW.01.03.01-18-0031/15-00

 

www.mapadotacji.gov.pl