Formularz kontaktowy

Zdjęcie formularza kontaktowego

W roku 2012 uruchomiliśmy własne laboratorium badawczo-rozwojowe.

W dotychczasowej ofercie przedsiębiorstwa znajdują się specjalistyczne materiały wykorzystywane w procesie budowy, eksploatacji i remontach przemysłowych posadzek.

Od początku swojej działalności Spółka ściśle współpracuje z różnymi jednostkami naukowo – badawczymi. W roku 2012 uruchomiono własne laboratorium badawczo rozwojowe. Wyposażenie umożliwiła realizacja programu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa pn. „ Wsparcie procesu prac badawczo-rozwojowych nad specjalistycznymi materiałami chemii budowlanej przeznaczonymi do posadzek przemysłowych”.

laboratorium badawcze

Wiedza poparta doświadczeniem

Powyższe zaplecze dzięki bardzo nowoczesnej i zaawansowanej aparaturze oraz zatrudnionej kadrze inżynierskiej pozwoliło rozpocząć interesujące prace badawcze. Personel stanowią wysoce wykwalifikowani branżowi technolodzy, którzy konsekwentnie dążą do postawionych celów. Realizowane projekty opierają się na współczesnej wiedzy naukowej oraz potrzebach płynących z rynku.

laboratorium-badawcze laboratorium-badawcze sicon
laboratorium-badawcze laboratorium-badawcze

Wyjątkowa jakość

Produkty oferowane przez spółkę SICON są wytwarzane przy wykorzystaniu własnych technologii oraz nowoczesnego parku maszynowego. Dzięki temu jakość wyrobów, firmowanych marką SICON, jest na najwyższym światowym poziomie, a przewagą konkurencyjną Spółki jest bardzo korzystny stosunek ceny do jakości oraz stosowny serwis produktu. Sprawnie funkcjonująca jednostka pozwala na ciągłą kontrolę jakości dostaw surowców jak również na bieżącą kontrolę produktów, w tym wg normy PN EN 13813.

Zaawansowana aparatura pomiarowa pozwala firmie na uzyskanie wiarygodnych wyników, a pracownicy gwarantują ich poprawną interpretację.

Doświadczenie we współpracy z przemysłem oraz własna wiedza pozwala w realny i sprawny sposób wykorzystywać nowe technologie chemiczne. Opracowanie nowych linii produktowych zaowocowało nie tylko wzmocnieniem konkurencyjności firmy na rynku jako jednego z czołowych producentów posadzkowej chemii budowlanej ale umożliwiło również internacjonalizację posadzek z żywic syntetycznych. Dowodem na to jest udział w kolejnych projektach badawczych i wdrożeniowych.

Laboratorium materiałowe

Wyposażone jest w nowoczesny sprzęt i aparaturę badawczą w tym m.in.

 • Młotek Schmidta
 • Tarcza Bohmego
 • Aparat BCA
 • Aparat do skurczu zaprawy cementowej
 • Aparat do skurczu betonu
 • Aparat do pomiaru wytrzymałości na odrywanie
 • Urządzenie do pomiaru zawartości powietrza
 • Zestaw powiększający do pomiaru pęknięć
 • Mikroskop 168 TL z oprzyrządowaniem
 • Stół rozpływu
 • Wagosuszarka
 • Lepkościomierz
 • Miernik do odczytu pH
 • Suszarka laboratoryjna FD 115
 • Disolwer laboratoryjny
 • Automatyczny aparat Vicata
 • Prasę wytrzymałościową o nacisku 2000kN
 • Spektofotometr
 • Komorę starzeniową QUV
 • Zestaw do pomiarów antyelektrostatyczności posadzki
laboratorium-badawcze
SICON WYKONUJE

Badania na zlecenie

Sicon dzięki zapleczu instrumentów analitycznych i kadrze inżynierskiej, wykonuje na zlecenie takie badania jak:

 • Testy przyspieszonego starzenia QUV odtwarzające uszkodzenia spowodowane przez światło słoneczne, deszcz i rosę
 • Badania scieralności posadzki metodą BCA
 • Badanie wytrzymałości podłoża na odrywanie metodą „pull off“
 • Pomiary rezystancji posadzki
 • Pomiary odchylenia koloru posadzki od rekomendowanej wartosci na podstawie analizy spektofotometrycznej
 • Badania wytrzymałości mechanicznej materiałów (ściskanie/zginanie)
 • Badania odporności chemicznej powierzchni

WSPÓŁPRACA Z SICON

Jesteś zainteresowany
nawiązaniem współpracy?

Posadzki przemysłowe

Posadzki przemysłowe (nawierzchnie przemysłowe), mają za zadanie przenoszenie obciążeń mechanicznych przy jednoczesnym utrzymaniu właściwości użytkowych oraz dekoracyjnych.

Parkingi i garaże

Drogi i mosty

Posadzki dekoracyjne

Analizy laboratoryjne

Ściany i podłogi Mikrocement