Laboratorium badawczo rozwojowe firmy SICON

Firma Sicon działa na rynku od 2008 roku i jest dynamicznie rozwijającą się jednostką badawczą, wdrożeniową i produkcyjną.

W dotychczasowej ofercie przedsiębiorstwa znajdują się specjalistyczne materiały wykorzystywane w procesie budowy, eksploatacji i remontach przemysłowych posadzek.

Od początku swojej działalności Spółka ściśle współpracuje z różnymi jednostkami naukowo – badawczymi. W roku 2012 uruchomiono własne laboratorium badawczo rozwojowe. Wyposażenie umożliwiła realizacja programu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa pn. „ Wsparcie procesu prac badawczo-rozwojowych nad specjalistycznymi materiałami chemii budowlanej przeznaczonymi do posadzek przemysłowych”.

 

 

1

 

Powyższe zaplecze dzięki bardzo nowoczesnej i zaawansowanej aparaturze oraz zatrudnionej kadrze inżynierskiej pozwoliło rozpocząć interesujące prace badawcze. Personel stanowią wysoce wykwalifikowani branżowi technolodzy, którzy konsekwentnie dążą do postawionych celów. Realizowane projekty opierają się na współczesnej wiedzy naukowej oraz potrzebach płynących z rynku. Produkty oferowane przez spółkę SICON są wytwarzane przy wykorzystaniu własnych technologii oraz nowoczesnego parku maszynowego. Dzięki temu jakość wyrobów, firmowanych marką SICON, jest na najwyższym światowym poziomie, a przewagą konkurencyjną Spółki jest bardzo korzystny stosunek ceny do jakości oraz stosowny serwis produktu. Sprawnie funkcjonująca jednostka pozwala na ciągłą kontrolę jakości dostaw surowców jak również na bieżącą kontrolę produktów, w tym wg normy PN EN 13813.

Zaawansowana aparatura pomiarowa pozwala firmie na uzyskanie wiarygodnych wyników, a pracownicy gwarantują ich poprawną interpretację. Doświadczenie we współpracy z przemysłem oraz własna wiedza pozwala w realny i sprawny sposób wykorzystywać nowe technologie chemiczne .
Opracowanie nowych linii produktowych zaowocowało nie tylko wzmocnieniem konkurencyjności firmy na rynku jako jednego z czołowych producentów posadzkowej chemii budowlanej ale umożliwiło również internacjonalizację posadzek z żywic syntetycznych. Dowodem na to jest udział w kolejnych projektach badawczych i wdrożeniowych.

Laboratorium materiałowe wyposażone jest w nowoczesny sprzęt i aparaturę badawczą w tym m.in.

 • Młotek Schmidta,
 • Tarcza Bohmego,
 • Aparat BCA,
 • Aparat do skurczu zaprawy cementowej,
 • Aparat do skurczu betonu,
 • Aparat do pomiaru wytrzymałości na odrywanie,
 • Urządzenie do pomiaru zawartości powietrza,
 • Zestaw powiększający do pomiaru pęknięć,
 • Mikroskop 168 TL z oprzyrządowaniem,
 • Stół rozpływu,
 • Wagosuszarka,
 • Lepkościomierz,
 • Miernik do odczytu pH,
 • Suszarka laboratoryjna FD 115,
 • Disolwer laboratoryjny,
 • Automatyczny aparat Vicata,
 • Prasę wytrzymałościową o nacisku 2000kN
Sicon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Pod Borem 22B, 36-060 Głogów Małopolski k. Rzeszowa

NIP: 517 02 71 717 REGON: 180372420 KRS: 0000633637
Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego