Formularz kontaktowy

Zdjęcie formularza kontaktowego

POLITYKA PRYWATNOŚCI

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Danych zbierającym i zarządzającym Twoimi danymi pozostawionymi
w serwisie www.sicon.pl jest: Sicon Sp. z o.o. Sp.k. ul. Pod Borem 22B, 36-060 Głogów Małopolski, NIP:
5170271717, REGON:180372420,KRS:0000633637, nr tel. +48 178600116, email: biuro@sicon.pl.
Administrator Danych przywiązuje dużą wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających
naszą stronę internetową gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do
celów administrowania strony oraz celów statystycznych.

 

DANE ZBIERANE AUTOMATYCZNIE

Serwis www.sicon.pl realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach poprzez:
1. zapisywanie w urządzeniach końcowych (komputerach i telefonach komórkowych) plików cookies,
2. gromadzenie logów serwera internetowego przez operatora hostingowego:
TiO media s.c. Oskar Strzępek, Alicja Strzępek
ul. Twardowskiego 4 B,C 35-302 Rzeszów
NIP: 813-11-02-805 Regon: 690384196
Przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są
poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest
następujący:

Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia:
które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony
nie zawiera błędów itp.

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do
administrowania stroną internetową. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki
stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają
żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę internetową.

 

ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane przechowywane są w bazie danych, która jest zabezpieczona przed wglądem osób trzecich.
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej
ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą,
zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi
obowiązującymi przepisami.

 

WYKORZYSTANIE CIASTECZEK (COOKIES)

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany przez Administratora do pozyskiwania jakichkolwiek informacji
o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisie www.sicon.pl nie
przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.
W serwisie okresowo może być wykorzystywany sesyjny plik Cookie o nazwie INFO – do zapisania faktu
zapoznania się z wyróżnionymi informacjami. Plik Cookie jest tworzony w celu ograniczania ilości emisji
okresowo pojawiających się ogłoszeń. Dzięki zastosowaniu pliku Cookie informacja wyświetla się tylko raz
dla jednej sesji użytkownika i nie ukazuje się ponownie po przejściu na kolejną stronę serwisu. Wymieniony
wyżej sesyjny plik Cookie, jeśli jest tworzony, to występuje w określonym czasie, i tylko przez czas, w jakim
strona jest odwiedzana przez użytkownika. Zamknięcie okna przeglądarki ze stroną serwisu powoduje
usunięcie utworzonego pliku.

 

ZMIANY

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do
powyższego zapisu

Posadzki przemysłowe

Posadzki przemysłowe (nawierzchnie przemysłowe), mają za zadanie przenoszenie obciążeń mechanicznych przy jednoczesnym utrzymaniu właściwości użytkowych oraz dekoracyjnych.

Parkingi i garaże

Drogi i mosty

Posadzki dekoracyjne

Analizy laboratoryjne

Ściany i podłogi Mikrocement