Solidne i trwałe posadzki przemysłowe

Firma Sicon Sp. z o.o. Sp. k. działa na rynku polskim i europejskim od 2008 roku.
Jesteśmy producentem specjalistycznych materiałów mineralnych i syntetycznych, przeznaczonych do wykonywania, naprawy i pielęgnacji posadzek przemysłowych.

NASZA OFERTA

posypki utwardzające, impregnaty pielęgnująco-wzmacniające, materiały dylatacyjne, materiały naprawcze, kruszywa kwarcowe, marmurowe, bazaltowe i granitowe, żywice epoksydowe i poliuretanowe.

Posadzki żywiczne

Systemy posadzkowe epoksydowe i poliuretanowe. Żywice epoksydowe i poliuretanowe.

Posypki utwardzające

Sucha mieszanka kruszyw twardych z cementem, występująca w postaci posypek utwardzających do przemysłowych posadzek betonowych.

Impregnaty do betonu

Środki gruntujące, wzmacniające i pielęgnujące powierzchnie betonowe

Materiały dylatacyjne

Środki gruntujące oraz wypełniające i uszczelniające szczeliny dylatacyjne.

Materiały naprawcze

Warstwy szczepne, powłoki antykorozyjne, wyrównujące zaprawy szpachlowe, wypełniacze ubytków w betonie.

aktualności

Stażyści w Siconie

27 sierpnia 2020

Jak co roku Sicon angażuje się w program stażowy POWER organizowany przez Politechnikę Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza.

Jak podkreśla Tomasz Stojko – Prezes firmy Sicon, uczestnicząc w programach stażowych organizowanych przez Politechnikę Rzeszowską chcemy pomagać studentkom i studentom w przygotowaniu się do podjęcia pierwszej pracy i planowaniu kariery. Wierzymy, że udział w programie jest ważnym doświadczeniem dla młodych osób, które szukają wyzwań i inspiracji.

Na staż trafiają do nas studentki i studenci ostatnich lat studiów Wydziału Chemicznego z kierunków Technologia Chemiczna oraz Inżynieria Chemiczna i Procesowa. Zakres wakacyjnych staży obejmuje między innymi prowadzenie kontroli jakości wyrobów gotowych oraz surowców. Zapoznanie się z procesem produkcji, naukę tworzenia receptur oraz samodzielnego opracowywania kolorów.

Udział w programie stażowym daje studentom okazję do sprawdzenia swojej wiedzy teoretycznej w praktyce oraz nabycia nowych, przydatnych na rynku pracy umiejętności. To także szansa na dłuższą przygodę z firmą SICON ponieważ dla najlepszych przewidujemy możliwość stałej współpracy.

Laboratorium badawcze

Własne laboratorium badawczo-rozwojowe pozwala na ciągłą kontrolę jakości dostaw surowców jak również na bieżącą kontrolę produktów.

Sicon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Rudna Mała 47, 36-060 Głogów Małopolski k. Rzeszowa

NIP: 517 02 71 717 REGON: 180372420 KRS: 0000633637
Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego