Solidne i trwałe posadzki przemysłowe

Firma Sicon Sp. z o.o. Sp. k. działa na rynku polskim i europejskim od 2008 roku.
Jesteśmy producentem specjalistycznych materiałów mineralnych i syntetycznych, przeznaczonych do wykonywania, naprawy i pielęgnacji posadzek przemysłowych.

NASZA OFERTA

posypki utwardzające, impregnaty pielęgnująco-wzmacniające, materiały dylatacyjne, materiały naprawcze, kruszywa kwarcowe, marmurowe, bazaltowe i granitowe, żywice epoksydowe i poliuretanowe.

Posadzki żywiczne

Systemy posadzkowe epoksydowe i poliuretanowe. Żywice epoksydowe i poliuretanowe.

Posypki utwardzające

Sucha mieszanka kruszyw twardych z cementem, występująca w postaci posypek utwardzających do przemysłowych posadzek betonowych.

Impregnaty do betonu

Środki gruntujące, wzmacniające i pielęgnujące powierzchnie betonowe

Materiały dylatacyjne

Środki gruntujące oraz wypełniające i uszczelniające szczeliny dylatacyjne.

Materiały naprawcze

Warstwy szczepne, powłoki antykorozyjne, wyrównujące zaprawy szpachlowe, wypełniacze ubytków w betonie.

aktualności

Program stażowy PO WER

21 lipca 2021

W tym roku również gościmy stażystów z Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza oraz Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Stażyści w laboratorium firmy SICON.

Program stażowy realizowany w firmie SICON w ramach programy PO WER odbywa się w okresie wakacyjnym od lipca do września. Jego celem jest podniesienie przez studentów kompetencji odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Program stażowy odpowiada kierunkom kształcenia studentów, a realizowane działania są nowym elementem ich kształcenia. Efektem odbytego stażu będzie zdobycie praktycznych umiejętności, podniesienie kompetencji oraz uzupełnienie wiedzy pozyskanej w czasie studiów.

Laboratorium badawcze

Własne laboratorium badawczo-rozwojowe pozwala na ciągłą kontrolę jakości dostaw surowców jak również na bieżącą kontrolę produktów.

Sicon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Pod Borem 22B, 36-060 Głogów Małopolski k. Rzeszowa

NIP: 517 02 71 717 REGON: 180372420 KRS: 0000633637
Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego