SOLID AND DURABLE INDUSTRIAL FLOORS

Firma Sicon Sp. z o.o. Sp. k. has operated on the Polish and European markets since 2008.
We are a manufacturer of specialist mineral and synthetic materials designed to perform repair and maintenance of industrial floorings.

OUR OFFER INCLUDES

hardening coating, protecting and strengthening impregnates, dilatant materials, repair materials, quartz, marble, basalt and granite aggregates, epoxy and polyurethane resins.

epoksydowe2

Resin Flooring

Systemy posadzkowe epoksydowe i poliuretanowe. Żywice epoksydowe i poliuretanowe.

impregnat3y

Hardening coating

Sucha mieszanka kruszyw twardych z cementem, występująca w postaci posypek utwardzających do przemysłowych posadzek betonowych.

dobetonu2

Impregnates

Środki gruntujące, wzmacniające i pielęgnujące powierzchnie betonowe

dylatacyjne2

Dilatant materials

Środki gruntujące oraz wypełniające i uszczelniające szczeliny dylatacyjne.

naprawcze2

Repair materials

Warstwy szczepne, powłoki antykorozyjne, wyrównujące zaprawy szpachlowe, wypełniacze ubytków w betonie.

news

Funding

16 lipca 2016

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację usługi doradczej prowadzącej do opracowania Modelu biznesowego internacjonalizacji działalności firmy: Sicon Polska Sp. z o.o. w ramach planowanego projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP I Etap.

Research laboratory

Our own research and development laboratory allows for continuous quality control of raw materials as well as current control of the products.