Formularz kontaktowy

Zdjęcie formularza kontaktowego

ZAPYTANIE BADANIA-OSZACOWANIE KOSZTÓW USŁUG BADAWCZYCH

Szanowni Państwo,

Firma Sicon Sp. z o.o. Sp. k. realizuje projekt badawczy pn. „OPRACOWANIE HYBRYDOWEGO SYSTEMU POSADZKOWEGO NA BAZIE POLIURETANOWO-CEMENTOWEJ O WYSOKIEJ NOŚNOŚCI EKSPLOATACYJNEJ W PRZEMYŚLE, W OPARCIU O WŁASNE PRACE B+R” współfinansowany ze środków pomocowych UE w ramach RPO WP 2014-2020 Działanie 1.2 Typ: Prace B+R. Celem projektu jest opracowanie hybrydowego systemu posadzkowego na bazie poliuretanowo-cementowej o wysokiej nośności eksploatacyjnej w przemyśle. W ramach zadania badawczego niezbędne jest przeprowadzenie specjalistycznych usług badawczych. W związku z powyższym, firma Sicon zwraca się z prośbą o oszacowanie poniżej opisanych kosztów usług badawczych w terminie do dn. 6.11.2019. do godziny 11:00. Celem oszacowania kosztów niezbędne jest wypełnienie załącznika nr 1 Formularz cenowy oraz załącznika nr 2 i wysłanie ich na adres mailowy:
b.loegler@sicon.pl.

Czytaj więcej

Załączniki do wypełnienia

04.11.2019

Posadzki przemysłowe

Posadzki przemysłowe (nawierzchnie przemysłowe), mają za zadanie przenoszenie obciążeń mechanicznych przy jednoczesnym utrzymaniu właściwości użytkowych oraz dekoracyjnych.

Parkingi i garaże

Drogi i mosty

Posadzki dekoracyjne

Analizy laboratoryjne

Ściany i podłogi Mikrocement