Formularz kontaktowy

Zdjęcie formularza kontaktowego

Trwała posadzka w oborze

Polska wieś się zmienia, specjalizuje. W pole wyjeżdża coraz bardziej zaawansowany technologicznie sprzęt, a obejście wzbogacone zostaje o nowoczesne budynki. Kwitną gospodarstwa nastawione na produkcję mleka. Dlaczego o tym piszemy? Ponieważ produkty marki Sicon z powodzeniem można wykorzystywać również w budynkach przeznaczonych dla żywego inwentarza – sprawdzi się tu szereg produktów. Jeden z nich został wykorzystany w budynku o powierzchni 800 m2, w miejscowości Piątkowa. W oborze wykonano posadzkę utwardzoną powierzchniowo techniką suchej posypki w technologii S1, realizacji podjęła się firma Posadzki Przemysłowe Nowy Sącz.


Mineralna posypka SICON S1 jest gotowym do użycia produktem przeznaczonym do utwardzania średnio obciążonych posadzek betonowych. Nanosi się ją na świeży i zatarty beton jedną z dwóch metod: „suche na mokre” lub „mokre na mokre”. Przed wykonaniem prac, należy jednak zwrócić uwagę na zawartość popiołów w mieszance betonowej – zbyt wysoki ich udział ma niekorzystny wpływ na parametry techniczne gotowej posadzki.


SICON S1 naniesiona na prawidłowo przygotowane podłoże betonowe tworzy gładką, twardą i odporną na ścieranie warstwę o strukturze marmurkowej. Dodatkowo odporna jest ona na nasiąkanie cieczami oraz łatwa do utrzymania w czystości. Takie parametry sprawiają, że technologia ta może być stosowana nie tylko w oborach, ale też magazynach, zakładach produkcyjnych, warsztatach czy centrach handlowych. SICON S1 sprawdzi się we wszelkich budynkach, w których brak oddziaływania agresywnych substancji chemicznych wpływających korozyjnie na stwardniałą matrycę cementową.


Swoje właściwości mineralna posypka SICON S1 zawdzięcza zawartości wyselekcjonowanych twardych kruszyw kwarcowych, kruszywom metalicznym (krzem i/lub elektrokorund), wysokosprawnemu modyfikowanemu spoiwu cementowemu.

08.11.2021

Posadzki przemysłowe

Posadzki przemysłowe (nawierzchnie przemysłowe), mają za zadanie przenoszenie obciążeń mechanicznych przy jednoczesnym utrzymaniu właściwości użytkowych oraz dekoracyjnych.

Parkingi i garaże

Drogi i mosty

Posadzki dekoracyjne

Analizy laboratoryjne

Ściany i podłogi Mikrocement