Formularz kontaktowy

Zdjęcie formularza kontaktowego

Stażyści w Siconie

Jak co roku Sicon angażuje się w program stażowy POWER organizowany przez Politechnikę Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza. Jak podkreśla Tomasz Stojko – Prezes firmy Sicon, uczestnicząc w programach stażowych organizowanych przez Politechnikę Rzeszowską chcemy pomagać studentkom i studentom w przygotowaniu się do podjęcia pierwszej pracy i planowaniu kariery. Wierzymy, że udział w programie jest ważnym doświadczeniem dla młodych osób, które szukają wyzwań i inspiracji. Na staż trafiają do nas studentki i studenci ostatnich lat studiów Wydziału Chemicznego z kierunków Technologia Chemiczna oraz Inżynieria Chemiczna i Procesowa. Zakres wakacyjnych staży obejmuje między innymi prowadzenie kontroli jakości wyrobów gotowych oraz surowców. Zapoznanie się z procesem produkcji, naukę tworzenia receptur oraz samodzielnego opracowywania kolorów.

Udział w programie stażowym daje studentom okazję do sprawdzenia swojej wiedzy teoretycznej w praktyce oraz nabycia nowych, przydatnych na rynku pracy umiejętności. To także szansa na dłuższą przygodę z firmą SICON ponieważ dla najlepszych przewidujemy możliwość stałej współpracy.

27.08.2020

Posadzki przemysłowe

Posadzki przemysłowe (nawierzchnie przemysłowe), mają za zadanie przenoszenie obciążeń mechanicznych przy jednoczesnym utrzymaniu właściwości użytkowych oraz dekoracyjnych.

Parkingi i garaże

Drogi i mosty

Posadzki dekoracyjne

Analizy laboratoryjne

Ściany i podłogi Mikrocement