Formularz kontaktowy

Zdjęcie formularza kontaktowego

PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI

INFORMACJA

Przekształcenie Spółki:

SICON POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

w Spółkę

SICON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Informujemy, iż w dniu 1 września 2016 r. wspólnicy Spółki Sicon Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podjęli decyzję o zmianie formy prowadzenia działalności gospodarczej dokonując przekształcenia spółki, w spółkę komandytową, której komplementariuszem została spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

01.09.2016

Posadzki przemysłowe

Posadzki przemysłowe (nawierzchnie przemysłowe), mają za zadanie przenoszenie obciążeń mechanicznych przy jednoczesnym utrzymaniu właściwości użytkowych oraz dekoracyjnych.

Parkingi i garaże

Drogi i mosty

Posadzki dekoracyjne

Analizy laboratoryjne

Ściany i podłogi Mikrocement