POLYEX MESH 2000

Włókno polimerowe do betonu, zaprawy, zaczynu

Włókna polimerowe przeznaczone do zastosowań konstrukcyjnych (do betonu, zaprawy, zaczynu).

Karta produktu POLYEX MESH 2000

Zastosowanie

Właściwości

Włókna POLYEX MESH 2000 podnoszą jakość otrzymywanych materiałów konstrukcyjnych. Upraszczają proces budowy zapewniając wysoką jakość wykończonej płyty. Hamują skurcz wywołany wczesnym pękaniem betonu i zwiększają jego zwartość. Wzmacniają odporność betonu na uderzenia
i korozję, itp. Włókna POLYEX MESH 2000 są tańsze w stosowaniu, bardziej ekologiczne i lżejsze od zbrojenia stalowego. Najważniejsze cechy włókien Polyex Mesh 2000 w betonie to:

Dane produktu POLYEX MESH 2000
Postać Włókna skręcone barwy białej / szarej
Opakowanie Worki papierowe i kartony umieszczone na paletach; pojedyncza europaleta do 240kg
Przydatność do użycia Należy unikać składowania dłuższego niż 36 miesięcy. Przechowywać w nie uszkodzonych, oryginalnych opakowaniach.
Warunki składowania Produkt składować w suchych i chłodnych pomieszczeniach, unikać bezpośredniego nasłonecznienia,
Chronić przed wpływem mrozu i wysokich temperatur, optymalnie: 5 -25⁰C.

Dane techniczne
Skład chemiczny Włókna pod względem chemicznym to polimer z grupy poliolefin. Polimer jest zbudowany z merów o wzorze: -[CH2CH(CH3)]-.
Temperatura topnienia 160 -170⁰C
Temperatura zapłonu ok. 350⁰C
Temperatura samozapłonu >400⁰C
Gęstość względna 0,91g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie Nie rozpuszcza się
Długość włókien 54mm / 38 mm / 24 mm
Ilość włókien na kg produktu 110.000 / 157.000 / 250.000
Wygląd powierzchniowy Stale wytłaczane
Wytrzymałość na rozciąganie 550-650 MPa

MASZ PYTANIE? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Prosimy o podanie numeru telefonu lub adresu e-mail.

DODAJ KOLEJNY PRODUKTSicon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Pod Borem 22B, 36-060 Głogów Małopolski k. Rzeszowa

NIP: 517 02 71 717 REGON: 180372420 KRS: 0000633637
Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego