Formularz kontaktowy

Zdjęcie formularza kontaktowego

Dofinansowanie nr: POPW.01.02.00-18-066/16-00

Szanowni Państwo,

informujemy, iż SICON Sp. z o.o. Sp. komandytowa realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej firmy SICON Sp. z o.o. Sp. komandytowa na globalnym rynku chemii budowlanej poprzez opracowanie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji.”

http://www.sicon.pl/wp-content/uploads/2017/06/plakat-2.pdf

02.06.2017