Formularz kontaktowy

Zdjęcie formularza kontaktowego

Dofinansowanie 1.3.1 – Zapytanie Ofertowe 02/POPW131/2017

Sicon Sp. z o.o. Sp. komandytowa zaprasza do złożenia oferty w ramach projektu pn. „Wdrożenie produkcji elektrostatycznych posadzek syntetycznych ES+” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa I. Konkurencja i innowacyjna gospodarka Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP.

http://www.sicon.pl/wp-content/uploads/2017/06/2-ZO_SICON_Zal-2-oświadczenie-o-braku-powiązań-1.pdf

http://www.sicon.pl/wp-content/uploads/2017/06/1-ZO_SICON_Zal1-formularz-oferty-1.pdf

http://www.sicon.pl/wp-content/uploads/2017/06/Image020617133858.pdf

http://www.sicon.pl/wp-content/uploads/2017/06/3-ZO_SICON_Zal-3-parametry-oferowane-1.pdf

02.06.2017

Posadzki przemysłowe

Posadzki przemysłowe (nawierzchnie przemysłowe), mają za zadanie przenoszenie obciążeń mechanicznych przy jednoczesnym utrzymaniu właściwości użytkowych oraz dekoracyjnych.

Parkingi i garaże

Drogi i mosty

Posadzki dekoracyjne

Analizy laboratoryjne

Ściany i podłogi Mikrocement