aktualności

ZAPYTANIE BADANIA-OSZACOWANIE KOSZTÓW USŁUG BADAWCZYCH

4 listopada 2019

Szanowni Państwo,

Firma Sicon Sp. z o.o. Sp. k. realizuje projekt badawczy pn. „OPRACOWANIE HYBRYDOWEGO SYSTEMU POSADZKOWEGO NA BAZIE POLIURETANOWO-CEMENTOWEJ O WYSOKIEJ NOŚNOŚCI EKSPLOATACYJNEJ W PRZEMYŚLE, W OPARCIU O WŁASNE PRACE B+R” współfinansowany ze środków pomocowych UE w ramach RPO WP 2014-2020 Działanie 1.2 Typ: Prace B+R.  Celem projektu jest opracowanie hybrydowego systemu posadzkowego na bazie poliuretanowo-cementowej o wysokiej nośności eksploatacyjnej w przemyśle. W ramach zadania badawczego niezbędne jest przeprowadzenie specjalistycznych usług badawczych. W związku z powyższym, firma Sicon zwraca się z prośbą o oszacowanie poniżej opisanych kosztów usług badawczych w terminie do dn. 6.11.2019. do godziny 11:00. Celem oszacowania kosztów niezbędne jest wypełnienie załącznika nr 1 Formularz cenowy oraz załącznika nr 2 i wysłanie ich  na adres mailowy: b.loegler@sicon.pl.

 

>Czytaj więcej

>Załączniki do wypełnienia

 

Sicon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Pod Borem 22B, 36-060 Głogów Małopolski k. Rzeszowa

NIP: 517 02 71 717 REGON: 180372420 KRS: 0000633637
Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego