aktualności

Stażyści w Siconie

27 sierpnia 2020

Jak co roku Sicon angażuje się w program stażowy POWER organizowany przez Politechnikę Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza.

Jak podkreśla Tomasz Stojko – Prezes firmy Sicon, uczestnicząc w programach stażowych organizowanych przez Politechnikę Rzeszowską chcemy pomagać studentkom i studentom w przygotowaniu się do podjęcia pierwszej pracy i planowaniu kariery. Wierzymy, że udział w programie jest ważnym doświadczeniem dla młodych osób, które szukają wyzwań i inspiracji.

Na staż trafiają do nas studentki i studenci ostatnich lat studiów Wydziału Chemicznego z kierunków Technologia Chemiczna oraz Inżynieria Chemiczna i Procesowa. Zakres wakacyjnych staży obejmuje między innymi prowadzenie kontroli jakości wyrobów gotowych oraz surowców. Zapoznanie się z procesem produkcji, naukę tworzenia receptur oraz samodzielnego opracowywania kolorów.

Udział w programie stażowym daje studentom okazję do sprawdzenia swojej wiedzy teoretycznej w praktyce oraz nabycia nowych, przydatnych na rynku pracy umiejętności. To także szansa na dłuższą przygodę z firmą SICON ponieważ dla najlepszych przewidujemy możliwość stałej współpracy.

Sicon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Pod Borem 22B, 36-060 Głogów Małopolski k. Rzeszowa

NIP: 517 02 71 717 REGON: 180372420 KRS: 0000633637
Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego