aktualności

PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI

1 września 2016

INFORMACJA

Przekształcenie Spółki:

SICON POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

w Spółkę

SICON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 

                    Informujemy, iż w dniu 1 września 2016 r. wspólnicy Spółki Sicon Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podjęli decyzję o zmianie formy prowadzenia działalności gospodarczej dokonując przekształcenia spółki, w spółkę komandytową, której komplementariuszem została spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.