aktualności

PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI

1 września 2016

INFORMACJA

Przekształcenie Spółki:

SICON POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

w Spółkę

SICON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 

                    Informujemy, iż w dniu 1 września 2016 r. wspólnicy Spółki Sicon Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podjęli decyzję o zmianie formy prowadzenia działalności gospodarczej dokonując przekształcenia spółki, w spółkę komandytową, której komplementariuszem została spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Sicon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Pod Borem 22B, 36-060 Głogów Małopolski k. Rzeszowa

NIP: 517 02 71 717 REGON: 180372420 KRS: 0000633637
Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego