aktualności

Dofinansowanie 1.3.1 – Zapytanie Ofertowe nr 01/POPW131/2017

2 czerwca 2017

Sicon Sp. z o.o. Sp. komandytowa zaprasza do złożenia oferty w ramach projektu pn. „Wdrożenie produkcji elektrostatycznych posadzek syntetycznych ES+” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa I. Konkurencja i innowacyjna gospodarka Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP.

http://www.sicon.pl/wp-content/uploads/2017/06/2-ZO_SICON_Zal-2-oświadczenie-o-braku-powiązań.pdf

http://www.sicon.pl/wp-content/uploads/2017/06/1-ZO_SICON_Zal1-formularz-oferty.pdf

 http://www.sicon.pl/wp-content/uploads/2017/06/zapytanie-całość.pdf

http://www.sicon.pl/wp-content/uploads/2017/06/3-ZO_SICON_Zal-3-parametry-oferowane.pdf

Sicon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Pod Borem 22B, 36-060 Głogów Małopolski k. Rzeszowa

NIP: 517 02 71 717 REGON: 180372420 KRS: 0000633637
Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego