aktualności

Materiały naprawcze

23 maja 2016

Warstwy szczepne, powłoki antykorozyjne, wyrównujące zaprawy szpachlowe, wypełniacze ubytków w betonie.