Materiały dylatacyjne

KD 240

Poliuretanowa masa dylatacyjna.


Sicon PDS25

Preparat gruntujący betonowe krawędzie szczelin dylatacyjnych.


SiCord

Sznury dylatacyjne.


Sicon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Pod Borem 22B, 36-060 Głogów Małopolski k. Rzeszowa

NIP: 517 02 71 717 REGON: 180372420 KRS: 0000633637
Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego