Materiały dylatacyjne

KD 240

Poliuretanowa masa dylatacyjna.


Sicon PDS25

Preparat gruntujący betonowe krawędzie szczelin dylatacyjnych.


SiCord

Sznury dylatacyjne.