Formularz kontaktowy

Zdjęcie formularza kontaktowego

Co to są zbrojenia rozproszone. Stalowe zbrojenie rozproszone

 

Od dawna stosowaną i popularną metodą do zbrojenia betonu, było używanie prętów lub siatki, które w miarę skutecznie pozwalały poprawić wytrzymałość mechaniczną betonu. Beton z dodatkiem włókien staje się bardziej odporny, jednakże dodanie do betonu włókien stalowych, polimerowych, szklanych lub polipropylenowych pozwala w znacznie większy sposób poprawić parametry wytrzymałościowe i przewyższa tym samym tradycyjny sposób zbrojenia betonu w zakresie odporności zginanie, uderzenia i inne uszkodzenia mechaniczne. Włókna węglowe, włókna polimerowe, włókna stalowe, włókna nieorganiczne, włókna naturalne decydują o wytrzymałości betonu. Wiele zależy od ilości włókien i mieszanki betonowej. Zbrojenia betonu stosuje się w celu większej wytrzymałości.

Jak wygląda beton ze zbrojeniem rozproszonym? Zastosowanie zbrojenia

Beton ze zbrojeniem rozproszonym to zwyczajna wylewka lub prefabrykat z dodatkiem odpowiednich włókien określonego rodzaju. Szczególnie przy posadzkach przemysłowych, które najczęściej wykonywane są z betonu, tak ważne może być wzbogacenie go o włókna, których zadaniem jest zapobieganie powstawania rys lub niewielkich pęknięć zaraz po ułożeniu betonu, jak i w okresie do 2-3 tygodni, kiedy to beton zawiązuje się. Włókna naturalne mają również znaczenie w dłuższej perspektywie czasowej. Zastosowanie betonu zbrojonego wpływa na wyższą jakość betonu, poprawiając jego cechy użytkowe i parametry mechaniczne. Zbrojenia betonu włóknami może odbywać się za pośrednictwem różnych rodzajów włókien. Jaki jest wpływ włókien? Czy zawartość włókien ma znaczenie? O tym w dalszej części artykułu.

Jakie parametry betonu poprawia zbrojenie rozproszone? Zastosowanie zbrojenia rozproszonego. Zalety stosowania włókien

Zbrojenie betonu włóknami poprawia właściwości mechaniczne betonu. Zastosowanie włókien węglowych, włókien syntetycznych, włókien naturalnych czy innych typów włókien wpływa na odporność posadzki. Beton zbrojony włóknami jest bardziej odporny na wgniecenia. Zbrojenia betonu włóknami zwiększa jego wytrzymałość i poprawia odporność na uszkodzenia mechaniczne. Rozproszone zbrojenie betonu zwiększa również ognioodporność i antykorozyjność podłoża. Stosowanie włókien stalowych wykorzystywane jest przede wszystkim w przypadku posadzek przemysłowych. Włókna zbrojenia rozproszonego zapobiega ścieraniu i kruszeniu się materiału. Wiele zależy od ilości włókien, rodzaju włókien zbrojeniowych i rodzaju betonu. Właściwości włókien wpływają na właściwości mechaniczne betonu. Beton posadzek zbrojony włóknami polimerowymi, zbrojony włóknami stalowymi, włóknami szklanymi, włóknami bazaltowymi zwiększa zachowanie spójności – czyli pod wpływem wilgoci nie dochodzi do rozwarstwienia betonowej posadzki. Uzupełnienie betonu włóknami (np. stalowe zbrojenie) pozwala na poprawienie właściwości mechanicznych betonu. Dużą popularnością cieszą się rozproszone włókna polimerowe i zbrojenie rozproszone stalowe.

Rodzaj zbrojeń rozproszeniowych. Rodzaje włókien, włókna bazaltowe, włókna szklane, włókna polipropylenowe, włókna polimerowe, włókna węglowe. Stalowe zbrojenie

Zbrojenie rozproszone betonu występuje w różnych “formach”, w zależności od zastosowanych w nich włókien. Tym samym wyróżnić można zbrojenia rozproszeniowe z:

Zbrojenia rozproszone, włókna niemetaliczne, włókna nieorganiczne. Wpływ włókien na właściwości betonu posadzek

Wiele zależy od rodzaju betonu zbrojonego. Finalnie, wykorzystanie włókien stalowych powinny obniżyć koszty inwestycji, mając na uwadze wysoką trwałość i jakość takiej posadzki betonowej, która posłużyć może na wiele lat.

O ile kiedyś zbrojenie betonu włóknami stosowano głównie do posadzek betonowych przy magazynach lub innych budynkach wielkopowierzchniowych, to obecnie jest wykorzystywane znacznie szerzej. Zbrojenia betonu włóknami wykorzystuje się przy budowie mostów, basenów, oczyszczalni ścieków. Jednak to nie wszystko. Stalowe zbrojenie rozproszone i inne rodzaje włókien stosowane są też do mieszanki betonowej w domach jednorodzinnych i w niewielkich halach produkcyjnych. Rozwiązanie to cieszy się coraz większą popularnością głównie ze względu na liczne zalety stosowania włókien i wpływ włókien na posadzkę. Dzięki zbrojeniu włóknami posadzka staje się bardziej odporna. Właściwości mechaniczne betonu zwiększają się – staje się bardziej wytrzymały. Wpływ włókien na mieszankę betonową jest ogromny – poprawiają one wszystkie parametry betonu.

27.01.2023

Nasze doświadczennie jest do Twojej dyspozycji

Jesteś zainteresowany naszymi produktami? Skontaktuj się z naszym przedstawicielem lub zostaw nam wiadomość.

Posadzki przemysłowe

Posadzki przemysłowe (nawierzchnie przemysłowe), mają za zadanie przenoszenie obciążeń mechanicznych przy jednoczesnym utrzymaniu właściwości użytkowych oraz dekoracyjnych.

Parkingi i garaże

Drogi i mosty

Posadzki dekoracyjne

Analizy laboratoryjne

Ściany i podłogi Mikrocement