SiCord

Polyethylene expansion joint cord

Closed-cell polyethylene expansion joint cord

Product data sheet SiCord

Use

Technical data SICORD
Colour Grey
Package Diameter 6 mm 1 box (1000 mb)
Diameter 8 mm 1 box (550 mb)
Diameter 10 mm 1 box (350 mb)
Diameter 13 mm 1 box (200 mb)
Diameter 15 mm 1 box (200 mb)
Diameter 20 mm 1 box (600 mb)
Diameter 25 mm 1 box (400 mb)
Diameter 30 mm 1 box (250 mb)
Sicon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Pod Borem 22B, 36-060 Głogów Małopolski near of Rzeszow

NIP: 517 02 71 717 REGON: 180372420 KRS: 0000633637
Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego