Технико-коммерческий консультант
Менеджер Северного региона

Варминско-мазурское, Подляское, Поморское воеводства

tel: 665 373 928
e-mail: e.ciukszo@sicon.pl

Технико-коммерческий консультант
Менеджер Южного региона

Нижне-Силезское, Малопольское, Опольское воеводство, Силезское воеводства

tel: +48 725 551 100
e-mail: s.okamfer@sicon.pl

Технико-коммерческий консультант
Менеджер Западного региона

Куявско-Поморское, Любуское, Лодзинское, Западно-Поморское, Великопольское воеводства

tel: +48 725 551 122
e-mail: m.kaluzynski@sicon.pl

Технико-коммерческий консультант

Подкарпатское, Люблинское, Свентокшиское, Мазовецкое воеводства

tel: +48 17 86 00 116, wew. 38
e-mail: biuro@sicon.pl
Sicon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Pod Borem 22B, 36-060 Głogów Małopolski k. Rzeszowa

NIP: 517 02 71 717 REGON: 180372420 KRS: 0000633637
Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego