aktualności

Repair materials

16 July 2016

Warstwy szczepne, powłoki antykorozyjne, wyrównujące zaprawy szpachlowe, wypełniacze ubytków w betonie.