aktualności

Hardening coating

16 July 2016

Sucha mieszanka kruszyw twardych z cementem, występująca w postaci posypek utwardzających do przemysłowych posadzek betonowych.

Sicon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Pod Borem 22B, 36-060 Głogów Małopolski near of Rzeszow

NIP: 517 02 71 717 REGON: 180372420 KRS: 0000633637
Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego