Polyurethane systems

PU COMFORT

Dyed, elasticized polyurethane resin system for high build smooth and non-slip floorings.


SICONOFLOOR PU HARD

Dyed, rigid polyurethane resin system for high build smooth and non-slip floorings.


Sicon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Pod Borem 22B, 36-060 Głogów Małopolski near of Rzeszow

NIP: 517 02 71 717 REGON: 180372420 KRS: 0000633637
Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego