Products

Elastan

Colorful resin with very high flexibility.


SICONOFLOOR PU-HB

Colored resin. Ideal for high build floorings .


SICONOFLOOR PU-SB

Colorful resin. Ideal for high build floorings and protective coatings with flexible properties.


SICONOFLOOR PU SATIN

Colorless, waterborne varnish. Ideal as a sealing coating for smooth systems and systems sprinkled with aggregate.


PU MATIN

Colorless, waterborne varnish with the effect of the flooring surface matting.


PU MATIN COLORESS

Colorful, waterborne, UV resistant varnish with the effect of the flooring surface matting.


Sicon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Pod Borem 22B, 36-060 Głogów Małopolski near of Rzeszow

NIP: 517 02 71 717 REGON: 180372420 KRS: 0000633637
Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego