Польша

Технико-коммерческий консультант

Подкарпатское, Люблинское, Свентокшиское, Мазовецкое воеводства


Технико-коммерческий консультант
Менеджер Западного региона

Куявско-Поморское, Любуское, Лодзинское, Западно-Поморское, Великопольское воеводства


Технико-коммерческий консультант
Менеджер Южного региона

Нижне-Силезское, Малопольское, Опольское воеводство, Силезское воеводства


Технико-коммерческий консультант
Менеджер Северного региона

Варминско-мазурское, Подляское, Поморское воеводства


Sicon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Pod Borem 22B, 36-060 Głogów Małopolski k. Rzeszowa

NIP: 517 02 71 717 REGON: 180372420 KRS: 0000633637
Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego