SICONOFLOOR TOPLACK-E

Bezbarwna żywica na systemy sypane oraz zacierane barwionym kruszywem

Bezbarwna, dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa, chemoutwardzalna żywica epoksydowa o niskiej lepkości. Doskonale nadaje się jako warstwa zamykająca na systemy sypane oraz zacierane barwionym kruszywem. Wykorzystywana także jako żywica do jastrychów oraz stosowana w systemach posadzek „Kamienny Dywan“.

Karta produktu SICONOFLOOR TOPLACK-E

Zastosowanie

Właściwości

Właściwości fizyczne Siconofloor Toplack-E
Postać Składnik A modyfikowana ciecz epoksydowa
Składnik B utwardzacz aminowy
Gęstość (wg PN EN ISO 1675) Komponent A 1,02~1,2 g/cm3
Komponent B 0,99~1,18 g/cm3
Czas życia 30 minut dla temperatury 20oC
Teoretyczne zużycie mieszaniny 0,7~1,2 kg/m2 przy zastosowaniu jako lakier
Barwa i zapach Komponent A transparentny i bezwonny
Komponent B transparentny i o charakterystycznym zapachu
Testy higieniczne Spełnia wymagania; atest higieniczny nr HK/B/0757/01/2015
Praktyczne zużycie mieszaniny Mocno zależy od frakcji kruszywa, techniki aplikacji, warunków nakładania, stopnia chropowatości powierzchni, grubości nakładanej warstwy, średnie zużycie 0,2 kg/m2 dla systemów zacieranych, 0,7 kg/m2 dla systemów sypanych.
Czas utwardzania Obciążenia lekkie 24h w 25oC
Pełna obciążalność 7 dni
Lepkość (wg Brookfielda DV-II). Badanie wykonane w temp. 19oC przy użyciu wrzeciona 04 i prędkości obrotowej 20 RPM. Komponent A 1270~1280 mPa*s
Komponent B 700~732mPa*s

Właściwości mechaniczne Siconofloor Toplack-E
Pyłosuchość 12 godzin w temperaturze 20oC
Twardość ShA (po 7 dniach) 100o
Twardość ShD (po 7 dniach) 80o

Aplikacja
Sposoby aplikacji Wstępnie należy zamieszać składnik A, następnie dodać składnik B, mieszać składniki aż do osiągnięcia jednorodnej konsystencji, lecz nie krócej niż 3 minuty. Proporcje mieszania Komponentu A i Komponentu B są podane na opakowaniach i nie wolno ich zmieniać. Zmiana proporcji skutkuje otrzymaniem produktu o właściwościach odbiegających od deklarowanych przez Producenta. Zbyt długie mieszanie może spowodować napowietrzenie żywicy i dlatego należy go unikać .Do mieszania żywicy należy używać wolnoobrotowego mieszadła elektrycznego (300 ÷ 400 obrotów na minutę) lub innego przeznaczonego do tego sprzętu.
Warstwa zamykająca systemy sypane Nanieść SICONOFLOOR TOPLACK-E za pomocą wziera bądź pacy w zależności od docelowej struktury, upewnić się, że uzyskano jednorodną, ciągłą powłokę, jeżeli to konieczne nanieść drugą warstwę.Po skończonej pracy narzędzia należy od razu po użyciu umyć acetonem bądź ksylenem. Utwardzony lub związany materiał można usunąć tylko mechanicznie.
Warunki przechowywania komponentów zestawu Żywica SICONOFLOOR TOPLACK-E jest materiałem o obniżonej tendencji do procesu krystalizacji. Należy przechowywać ją w miejscach suchych w temperaturze 5~30oC. Składnik A i B w stanie płynnym są środkami powodującymi zanieczyszczenie wody i nie powinny dostać się do kanalizacji, gruntu oraz cieków wodnych. Żywica po utwardzeniu jest neutralna dla środowiska.

MASZ PYTANIE? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Prosimy o podanie numeru telefonu lub adresu e-mail.

DODAJ KOLEJNY PRODUKTSicon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Rudna Mała 47, 36-060 Głogów Małopolski k. Rzeszowa

NIP: 517 02 71 717 REGON: 180372420 KRS: 0000633637
Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego