SICONOFLOOR SL100-E

Barwna żywica dla systemów gładkich

Pigmentowana, dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa, wylewna żywica epoksydowa o niskiej lepkości. Doskonale nadaje się jako warstwa wykończeniowa dla systemów gładkich.

Karta produktu SICONOFLOOR SL100-E

Zastosowanie

Właściwości

Właściwości fizyczne Siconofloor SL100-E
Postać Składnik A modyfikowana barwna ciecz epoksydowa
Składnik B utwardzacz aminowy
Gęstość (wg PN EN ISO 1675) Komponent A 1,1~1,2 g/cm
Komponent B 0,89~1,05 g/cm3
Czas życia 40 minut dla temperatury 20oC
Teoretyczne zużycie mieszaniny Minimum 2,0 kg/m2 przy zastosowaniu jako wylewka samopoziomująca
Barwa i zapach Komponent A barwny i bezwonny
Komponent B transparentny i o charakterystycznym zapachu
Testy higieniczne Spełnia wymagania; atest higieniczny nr HK/B/0757/01/2015
Czas utwardzania Obciążenia lekkie 24h w 25oC
Pełna obciążalność 7 dni
Lepkość (wg Brookfielda DV-II). Badanie wykonane w temp. 19oC przy użyciu wrzeciona 04 i prędkości obrotowej 20 RPM. Komponent A 1150~1250 mPa*s
Komponent B 710~780mPa*s

Właściwości mechaniczne Siconofloor SL100-E
Pyłosuchość 12 godzin w temperaturze 20oC
Twardość ShA (po 7 dniach) 100o
Twardość ShD (po 7 dniach) 80o

Aplikacja
Sposoby aplikacji Wstępnie należy zamieszać składnik A (3 minuty), następnie dodać składnik B, mieszać składniki aż do osiągnięcia jednorodnej konsystencji, lecz nie krócej niż 3 minuty. Proporcje mieszania Komponentu A i Komponentu B są podane na opakowaniach i nie wolno ich zmieniać. Zmiana proporcji skutkuje otrzymaniem produktu o właściwościach odbiegających od deklarowanych przez Producenta. Zbyt długie mieszanie może spowodować napowietrzenie żywicy i dlatego należy tego unikać .Do mieszania żywicy należy używać wolnoobrotowego mieszadła elektrycznego (300 ÷ 400 obrotów na minutę) lub innego przeznaczonego do tego sprzętu.
Warstwa wylewna – system gładki Nanieść SICONOFLOOR SL100-E za pomocą pacy metalowej wyposażonej w odpowiedni dystans do regulowania wydajności, zgodnie ze sztuką malarską, upewnić się, że uzyskano jednorodną, ciągłą powłokę. Materiał należy odpowietrzyć wałkiem kolczastym
Warunki przechowywania komponentów zestawu Żywica SICONOFLOOR SL100-E jest materiałem o obniżonej tendencji do procesu krystalizacji. Należy przechowywać ją w miejscach suchych w temperaturze 5~30oC. Składnik A i B w stanie płynnym są środkami powodującymi zanieczyszczenie wody i nie powinny dostać się do kanalizacji, gruntu oraz cieków wodnych. Żywica po utwardzeniu jest neutralna dla środowiska.

MASZ PYTANIE? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Prosimy o podanie numeru telefonu lub adresu e-mail.

DODAJ KOLEJNY PRODUKTSicon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Pod Borem 22B, 36-060 Głogów Małopolski k. Rzeszowa

NIP: 517 02 71 717 REGON: 180372420 KRS: 0000633637
Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego