SICONOFLOOR PU SATIN

Bezbarwny lakier, jako warstwa zamykająca systemy gładkie oraz sypane (półmat)

Bezbarwny, dwuskładnikowy, wodorozcieńczalny, lakier poliuretanowy. Doskonale nadaje się jako warstwa zamykająca systemy gładkie oraz sypane kruszywem. Odznacza się efektem satyny (półmatu). Podwyższa parametry mechaniczne i użytkowe posadzki.

Karta produktu SICONOFLOOR PU SATIN

Zastosowanie

Właściwości

Właściwości fizyczne Siconofloor PU SATIN
Postać Składnik A biała ciecz bezwonna
Składnik B utwardzacz bezbarwny
Gęstość (wg PN EN ISO 1675) Komponent A 0,95~1,1 g/cm3
Komponent B 0,99~1,15 g/cm3
Czas życia 3 godziny dla temperatury 23oC
Teoretyczne zużycie mieszaniny 0,15~0,2 kg/m2 przy zastosowaniu jako lakier
Barwa i zapach Komponent A biały i bezwonny
Komponent B transparentny i bezwonny
Testy higieniczne Spełnia wymagania; atest higieniczny nr HK/B/0757/02/2015
Czas utwardzania Obciążenia lekkie po 24h w 25oC
Pełna obciążalność 7 dni
Lepkość (wg Brookfielda DV-II). Badanie wykonane w temp. 18,4oC przy użyciu wrzeciona 04 i prędkości obrotowej 20 RPM. Komponent A 1450~1650 mPa*s
Komponent B 630~660 mPa*s

Aplikacja
Sposoby aplikacji Wstępnie należy zamieszać składnik A, następnie dodać składnik B, mieszać składniki aż do osiągnięcia jednorodnej konsystencji, lecz nie krócej niż 3 minuty. Proporcje mieszania Komponentu A i Komponentu B są podane na opakowaniach i nie wolno ich zmieniać. Zmiana proporcji skutkuje otrzymaniem produktu o właściwościach odbiegających od deklarowanych przez Producenta. Zbyt długie mieszanie może spowodować napowietrzenie żywicy i dlatego należy go unikać. Do mieszania żywicy należy używać wolnoobrotowego mieszadła elektrycznego (300 ÷ 400 obrotów na minutę) lub innego przeznaczonego do tego sprzętu.
Warstwa zamykająca systemy gładkie Nanieść SICONOFLOOR PU SATIN za pomocą wałka welurowego z drobnym włosiem zgodnie ze sztuką malarską, upewnić się, że uzyskano jednorodną, ciągłą powłokę. Nanosić zachowując wydajność około 70 g/m2. Malowanie wykonywać metodą na krzyż.
Warstwa zamykająca systemy sypane Nanieść SICONOFLOOR PU SATIN za pomocą wałka welurowego z drobnym włosiem zgodnie ze sztuką malarską, upewnić się, że uzyskano jednorodną, ciągłą powłokę. Nanosić zachowując wydajność około 70 g/m2. Malowanie wykonywać metodą na krzyż. Po skończonej pracy narzędzia należy od razu po użyciu umyć wodą. Utwardzony lub związany materiał można usunąć tylko mechanicznie.
Warunki przechowywania komponentów zestawu Żywica SICONOFLOOR PU SATIN jest materiałem o obniżonej tendencji do procesu krystalizacji. Należy przechowywać ją w miejscach suchych w temperaturze 5~30oC. Składnik A i B w stanie płynnym są środkami powodującymi zanieczyszczenie wody i nie powinny dostać się do kanalizacji, gruntu oraz cieków wodnych. Żywica po utwardzeniu jest neutralna dla środowiska.

MASZ PYTANIE? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Prosimy o podanie numeru telefonu lub adresu e-mail.

DODAJ KOLEJNY PRODUKTSicon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Pod Borem 22B, 36-060 Głogów Małopolski k. Rzeszowa

NIP: 517 02 71 717 REGON: 180372420 KRS: 0000633637
Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego