SICONOFLOOR PU-HB

Barwna żywica do grubowarstwowych posadzek i powłok ochronnych

Barwna, dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa, żywica poliuretanowa o niskiej lepkości. Doskonale nadaje się do wykonywania grubowarstwowych posadzek i powłok ochronnych oraz jako warstwa konstrukcyjna (pośrednia) pomiędzy gruntem a lakierem.

Karta produktu SICONOFLOOR PU-HB

Zastosowanie

Właściwości

Właściwości fizyczne Siconofloor PU-HB
Postać Składnik A modyfikowany poliol
Składnik B utwardzacz izocyjanianowy
Gęstość (wg PN EN ISO 1675) Komponent A 1,05~1,2 g/cm3
Komponent B 0,99~1,15 g/cm3
Czas życia 35 minut dla temperatury 20oC
Teoretyczne zużycie mieszaniny Minimum 2,5 kg/m2 przy zastosowaniu jako gładka wylewka
Barwa i zapach Komponent A barwny i bezwonny
Komponent B ciecz o charakterystycznej brunatnej barwie
Testy higieniczne Spełnia wymagania; atest higieniczny nr HK/B/0757/02/2015
Praktyczne zużycie mieszaniny Mocno zależy od przeznaczenia, frakcji kruszywa, techniki aplikacji, warunków nakładania, stopnia chropowatości
Czas utwardzania Obciążenia lekkie 24h w 25oC
Pełna obciążalność 7 dni
Lepkość (wg Brookfielda DV-II). Badanie wykonane w temp. 20oC przy użyciu wrzeciona 04 i prędkości obrotowej 20 RPM. Komponent A 700~890 mPa*s
Komponent B 200~260mPa*s

Właściwości mechaniczne Siconofloor PU-HB
Pyłosuchość 12 godzin w temperaturze 20oC
Twardość ShA (po 7 dniach) 100o
Twardość ShD (po 7 dniach) 70o

Aplikacja
Sposoby aplikacji Wstępnie należy zamieszać składnik A, następnie dodać składnik B, mieszać składniki aż do osiągnięcia jednorodnej konsystencji, lecz nie krócej niż 3 minuty. Po wstępnym wymieszaniu materiał należy przelać do odrębnego pojemnika i kontynuować mieszanie. Do wymieszanych składników A i B żywicy można dodać piasek kwarcowy (najlepiej frakcji 0,1~0,3mm) jeżeli jest to wymagane. Należy pamiętać że dodatek kruszywa można stosować tylko w przypadku zastosowania żywicy w systemach samorozlewnych i dodanie powoduje pogorszenie właściwości samorozlewnych i tendencji do odpowietrzania. Materiał należy mieszać przez następne 2 minuty aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny. Proporcje mieszania Komponentu A i Komponentu B są podane na opakowaniach i nie wolno ich zmieniać. Zmiana proporcji skutkuje otrzymaniem produktu o właściwościach odbiegających od deklarowanych przez Producenta. Zbyt długie mieszanie może spowodować napowietrzenie żywicy i dlatego należy go unikać. Do mieszania żywicy należy używać wolnoobrotowego mieszadła elektrycznego (300 ~ 400 obrotów na minutę) lub innego odpowiedniego sprzętu. Do żywicy nie wolno dolewać żadnych substancji obcych takich jak rozpuszczalniki.
System samorozlewny Na utwardzonym i zagruntowanym podłożu (grunt SICONOFLOOR GF-E) należy rozprowadzić SICONOFLOOR PU-HB na żądaną grubość za pomocą pacy lub rakli na specjalnych zębach. Tak rozprowadzoną żywicę należy odpowietrzyć za pomocą wałka z kolcami. Obciążenia lekkie możliwe są po 24 godzinach od momentu skończenia aplikacji ostatniej warstwy. Po skończonej pracy narzędzia należy od razu po użyciu umyć acetonem bądź ksylenem. Utwardzony lub związany materiał można usunąć tylko mechanicznie.
System sypany (antypoślizgowy, do stosowania wewnątrz) Na utwardzone, zagruntowane i posypane podłoże nanosimy odpowiednio wymieszaną żywicę za pomocą metalowej pacy do momentu równomiernego rozprowadzenia żywicy na żądanej powierzchni. Tak rozprowadzony materiał należy posypać kruszywem o żądanej frakcji do pełnego zasypania żywicy (niewidoczne barwne plamy po materiale SICONOFLOOR PU-HB). Po upływie minimum 24 godzin można przystąpić do aplikacji SICONOFLOOR PU-HB jako lakieru na system sypany. Nadmiar kruszywa który nie związał ż żywicą należy dokładnie zamieść tak aby na posadzce nie zostały żadne niezwiązane ziarna kruszywa. Materiał po dokładnym wymieszaniu komponentów należy nanosić za pomocą metalowej pacy bądź odpowiedniej chemoodpornej pacy gumowej w zależności od żądanego stopnia chropowatości. Materiał nanosić do momentu całkowitego pokrycia posadzki równomierną warstwą żywicy. Tak przygotowaną nawierzchnię pozostawiamy do pełnego utwardzenia. Obciążenia lekkie możliwe są po 24 godzinach od momentu skończenia aplikacji ostatniej warstwy. Należy pamiętać że konieczne jest zastosowanie lakieru zamykającego cały system gdyż istnieje ryzyko odbarwienia posadzki.
Warunki przechowywania komponentów zestawu Należy przechowywać ją w miejscach suchych w temperaturze +5~30oC. Składnik A i B w stanie płynnym są środkami powodującymi zanieczyszczenie wody i nie powinny dostać się do kanalizacji, gruntu oraz cieków wodnych. Żywica w stanie stwardniałym jest neutralna dla środowiska. Niedopuszczalne jest przechowywanie komponentów w otwartych wiadrach.

MASZ PYTANIE? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Prosimy o podanie numeru telefonu lub adresu e-mail.

DODAJ KOLEJNY PRODUKT