SICONOFLOOR GW-E

Preparat żywiczny do gruntowania betonu na mokre i trudne podłoża.

Uniwersalny preparat żywiczny do gruntowania oraz impregnacji betonu. Dedykowany jako grunt na mokre i trudne podłoża. Bezbarwna, dwuskładnikowa żywica epoksydowa o niskiej lepkości.

Karta produktu SICONOFLOOR GW-E

Zastosowanie

Właściwości

Właściwości fizyczne Siconofloor GW-E
Postać Składnik A modyfikowana ciecz epoksydowa
Składnik B utwardzacz aminowy
Gęstość (wg PN EN ISO 1675) Komponent A 1,05~1,2 g/cm3
Komponent B 0,99~1,15 g/cm3
Czas życia 30 minut dla temperatury 20oC
Teoretyczne zużycie mieszaniny 0,3~0,6 kg/m2 przy zastosowaniu jako żywica gruntująca
Barwa i zapach Komponent A lekko mleczny i bezwonny
Komponent B żółtawa ciecz o charakterystycznym zapachu
Testy higieniczne Spełnia wymagania; atest higieniczny nr HK/B/0757/01/2015
Praktyczne zużycie mieszaniny Mocno zależy od przeznaczenia, jakości podłoża (chłonność), techniki aplikacji, warunków nakładania, stopnia chropowatości. Średnie zużycie 0,3~0,5 kg/m2. W przypadku porowatych podłoży zalecane są dwie warstwy żywicy.
Czas utwardzania Obciążenia lekkie 8h w 25oC
Pełna obciążalność 7 dni
Lepkość (wg Brookfielda DV-II). Badanie wykonane w temp. 20oC przy użyciu wrzeciona 04 i prędkości obrotowej 20 RPM. Komponent A 1090~1100 mPa*s
Komponent B 1990~2000mPa*s

Właściwości mechaniczne Siconofloor GW-E
Zawartość substancji nielotnych (wg PN-EN ISO 3251:2008) 80oC 97,91 ± 1 %
105oC 97,00 ± 1 %
Twardość ShA (po 7 dniach) 100o
Twardość ShD (twardość ShD po 7 dniach 82 ShD) 10o po 24h 55o ShD
po 48h 80o ShD
20o po 24h 70o ShD
po 48h 80o ShD

Aplikacja
Warunki przechowywania komponentów zestawu Żywica SICONOFLOOR GW-E jest materiałem o obniżonej tendencji do procesu krystalizacji. Należy przechowywać ją w miejscach suchych w temperaturze 5~30oC. Składnik A i B w stanie płynnym są środkami powodującymi zanieczyszczenie wody i nie powinny dostać się do kanalizacji, gruntu oraz cieków wodnych. Żywica po utwardzeniu jest neutralna dla środowiska.

MASZ PYTANIE? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Prosimy o podanie numeru telefonu lub adresu e-mail.

DODAJ KOLEJNY PRODUKTSicon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Pod Borem 22B, 36-060 Głogów Małopolski k. Rzeszowa

NIP: 517 02 71 717 REGON: 180372420 KRS: 0000633637
Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego