SICONOFLOOR GLV-E

Impregnat żywiczny do wzmacniania betonu i impregnacji podłoży mineralnych

Uniwersalny impregnat żywiczny do wzmacniania betonu i impregnacji podłoży mineralnych. Bezbarwna, dwuskładnikowa, rozpuszczalnikowa, żywica epoksydowa o niskiej lepkości. Materiał nadaje się do wzmacniania i impregnacji wszystkich typów podłoży mineralnych, kostek brukowych, kamienia dekoracyjnego.

Karta produktu SICONOFLOOR GLV-E

Zastosowanie

Właściwości

Właściwości fizyczne Siconofloor GLV-E
Postać Składnik A modyfikowana ciecz epoksydowa
Składnik B utwardzacz aminowy
Gęstość (wg PN EN ISO 1675) Komponent A 0,95~1,05 g/cm3
Komponent B 0,99~1,18 g/cm3
Czas życia 30 minut dla temperatury 20oC
Teoretyczne zużycie mieszaniny 0,2~1,0 kg/m2
Barwa i zapach Komponent A transparentny i bezwonny
Komponent B transparentny i o charakterystycznym zapachu
Testy higieniczne Spełnia wymagania; atest higieniczny nr HK/B/0757/01/2015
Praktyczne zużycie mieszaniny Mocno zależy od jakości i chłonności podłoża oraz stopnia wzmocnienia podłoża jaki chcemy uzyskać.
Czas utwardzania Obciążenia lekkie 24h w 25oC
Pełna obciążalność 7 dni
Lepkość (wg Brookfielda DV-II). Badanie wykonane w temp. 19oC przy użyciu wrzeciona 04 i prędkości obrotowej 20 RPM. Komponent A 250~300 mPa*s
Komponent B 700~732mPa*s

Aplikacja
Warunki przechowywania komponentów zestawu Żywica SICONOFLOOR GLV-E jest materiałem o obniżonej tendencji do procesu krystalizacji. Należy przechowywać ją w miejscach suchych w temperaturze 5~30oC. Składnik A i B w stanie płynnym są środkami powodującymi zanieczyszczenie wody i nie powinny dostać się do kanalizacji, gruntu oraz cieków wodnych. Żywica po utwardzeniu jest neutralna dla środowiska.

MASZ PYTANIE? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Prosimy o podanie numeru telefonu lub adresu e-mail.

DODAJ KOLEJNY PRODUKTSicon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Pod Borem 22B, 36-060 Głogów Małopolski k. Rzeszowa

NIP: 517 02 71 717 REGON: 180372420 KRS: 0000633637
Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego