SICONOFLOOR G13-E

Uniwersalny preparat żywiczny do gruntowania. Doskonale nadaje się do wykonywania zapraw i jastrychów żywicznych. Wypełniona, dwuskładnikowa żywica epoksydowa. EKONOMICZNA WERSJA ŻYWICY SICONOFLOOR GF-E.

Karta produktu SICONOFLOOR G13-E

Zastosowanie

Właściwości

Właściwości fizyczne Siconofloor G13-E
Postać Składnik A modyfikowana ciecz epoksydowa
Składnik B utwardzacz aminowy
Gęstość (wg PN EN ISO 1675) Komponent A 1,55~1,70 g/cm3
Komponent B 0,99~1,15 g/cm3
Gęstość (wg PN EN ISO 1675) Komponent A+B 1,40~1,50 g/cm3
Czas życia 20-25 minut dla temperatury 20oC
Teoretyczne zużycie mieszaniny 0,3~0,6 kg/m2 przy zastosowaniu jako żywica gruntująca
Barwa i zapach Komponent A barwny i bezwonny
Komponent B transparentny i o charakterystycznym zapachu
Testy higieniczne Spełnia wymagania; atest higieniczny nr HK/B/0757/01/2015
Praktyczne zużycie mieszaniny Mocno zależy od przeznaczenia, jakości podłoża (chłonność), techniki aplikacji, warunków nakładania, stopnia chropowatości. Średnie zużycie 0,3~0,5 kg/m2. W przypadku porowatych podłoży zalecane są dwie warstwy żywicy.
Czas utwardzania Obciążenia lekkie 24h w 25oC
Pełna obciążalność 7 dni
Właściwości mechaniczne Siconofloor G13 -E
Twardość ShA (po 7 dniach) 100o
Twardość ShD (po 7 dniach) 80o ShD
Aplikacja
Przygotowanie podłoża Podłoże musi mieć odpowiednią wytrzymałość na ściskanie (minimum 25 N/mm²). Powierzchnia musi być równa, lekko szorstka, mocna i sucha, oczyszczona z niezwiązanych cząstek. Próba „pull off” nie powinna dać wyniku poniżej 1,5 N/mm². W razie wątpliwości należy wykonać pole referencyjne. Fragmenty podłoża o niewystarczającej wytrzymałości, mleczko cementowe oraz fragmenty zanieczyszczone olejami lub innymi substancjami antyadhezyjnymi, muszą być usunięte mechanicznie, np. Przez śrutowanie, szlifowanie lub frezowanie. Przed aplikacją materiału podłoże musi mieć otwarte pory. Bezpośrednio przed aplikacją materiału podłoże należy odpylić i odkurzyć.

MASZ PYTANIE? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Prosimy o podanie numeru telefonu lub adresu e-mail.

DODAJ KOLEJNY PRODUKTSicon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Pod Borem 22B, 36-060 Głogów Małopolski k. Rzeszowa

NIP: 517 02 71 717 REGON: 180372420 KRS: 0000633637
Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego