Elastan Barwna żywica o bardzo wysokiej elastyczności

Barwna, dwuskładnikowa, żywica poliuretanowa o niskiej lepkości i bardzo wysokiej elastyczności.

Karta produktu Elastan

Zastosowanie

Właściwości

Właściwości fizyczne Siconofloor ELASTAN
Postać Składnik A modyfikowany poliol
Składnik B utwardzacz izocyjanianowy
Gęstość (wg PN EN ISO 1675) Komponent A 1,05~1,2 g/cm3
Komponent B 0,99~1,15 g/cm3
Czas życia 35 minut dla temperatury 20oC
Barwa i zapach Komponent A barwny i bezwonny
Komponent B ciecz o charakterystycznej brunatnej barwie
Praktyczne zużycie mieszaniny Mocno zależy od przeznaczenia, głębokości rys
Czas utwardzania Obciążenia lekkie 24h w 25oC
Pełna obciążalność 7 dni
Lepkość (wg Brookfielda DV-II). Badanie wykonane w temp. 20oC przy użyciu wrzeciona 04 i prędkości obrotowej 20 RPM. Komponent A 700~890 mPa*s
Komponent B 200~260mPa*s

Właściwości mechaniczne Siconofloor ELASTAN
Pyłosuchość 12 godzin w temperaturze 20oC
Twardość ShA (po 7 dniach) 80o
Twardość ShD (po 7 dniach) 50o

Aplikacja
Warunki przechowywania komponentów zestawu Należy przechowywać ją w miejscach suchych w temperaturze +5~30oC. Składnik A i B w stanie płynnym są środkami powodującymi zanieczyszczenie wody i nie powinny dostać się do kanalizacji, gruntu oraz cieków wodnych. Żywica w stanie stwardniałym jest neutralna dla środowiska. Niedopuszczalne jest przechowywanie komponentów w otwartych wiadrach.

MASZ PYTANIE? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Prosimy o podanie numeru telefonu lub adresu e-mail.

DODAJ KOLEJNY PRODUKTSicon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Pod Borem 22B, 36-060 Głogów Małopolski k. Rzeszowa

NIP: 517 02 71 717 REGON: 180372420 KRS: 0000633637
Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego