SICONOFLOOR CS-E

Bezbarwna żywica do systemów typu kamienny dywan „Carpet stone” jako warstwa konstrukcyjna i zamykająca.

Bezbarwna, dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa, żywica epoksydowa o niskiej lepkości. Doskonale nadaje się do systemów typu kamienny dywan „Carpet stone” jako warstwa konstrukcyjna i zamykająca.

Karta produktu SICONOFLOOR CS-E

Zastosowanie

Właściwości

Właściwości fizyczne Siconofloor CS-E
Postać Składnik A modyfikowana ciecz epoksydowa
Składnik B utwardzacz aminowy
Gęstość (wg PN EN ISO 1675) Komponent A 1,05~1,2 g/cm3
Komponent B 0,99~1,15 g/cm3
Czas życia 3 godziny dla temperatury 20oC
Barwa i zapach Komponent A transparentny i bezwonny
Komponent B ciecz o charakterystycznym zapachu
Testy higieniczne Spełnia wymagania; atest higieniczny nr HK/B/0757/01/2015
Czas utwardzania Obciążenia lekkie po 72 h w 25oC:
Pełna obciążalność 10 dni
Praktyczne zużycie mieszaniny Mocno zależy od przeznaczenia, frakcji kruszywa, techniki aplikacji, warunków nakładania, stopnia chropowatości: patrz karta techniczna systemu
Lepkość (wg Brookfielda DV-II). Badanie wykonane w temp. 20oC przy użyciu wrzeciona 04 i prędkości obrotowej 20 RPM. Komponent A 1090~1100 mPa*s
Komponent B 700~732 mPa*s

Właściwości mechaniczne Siconfloor CS-E
Pyłosuchość 72 godzin w temperaturze 20oC
Twardość ShA (po 10 dniach) 100o
Twardość ShD 83o

Aplikacja
Sposoby aplikacji Wstępnie, należy zamieszać składnik A, następnie dodać składnik B, mieszać składniki aż do osiągnięcia jednorodnej konsystencji, lecz nie krócej niż 3 minuty. Do wymieszanych składników A i B żywicy można dodać piasek kwarcowy jeżeli jest to wymagane, należy mieszać przez następne 2 minuty aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny. Proporcje mieszania Komponentu A i Komponentu B są podane na opakowaniach i nie wolno ich zmieniać. Zmiana proporcji skutkuje otrzymaniem produktu o właściwościach odbiegających od deklarowanych przez Producenta. Zbyt długie mieszanie może spowodować napowietrzenie żywicy i dlatego należy go unikać. Do mieszania żywicy należy używać wolnoobrotowego mieszadła elektrycznego (300 ÷ 400 obrotów na minutę) lub innego odpowiedniego sprzętu.
Jastrych żywiczny SICONOFLOOR CS-E wraz z odpowiednim kruszywem rozłożyć za pomocą łat stalowych, najlepiej na prowadnicach. Po krótkim czasie zaprawę zagęścić i wyrównać pacami lub zacieraczką mechaniczną (20÷90 obrotów na minutę) z łopatkami pokrytymi materiałem chemoodpornym. Proporcje żywicy SICONOFLOOR CS-E do kruszywa zależą od uziarnienia kruszywa ale najczęściej stosuje się 8% masy żywicznej do kruszywa. Po skończonej pracy narzędzia należy od razu po użyciu umyć acetonem bądź ksylenem. Utwardzony lub związany materiał można usunąć tylko mechanicznie.
Warunki przechowywania komponentów zestawu Żywica SICONOFLOOR CS-E jest materiałem o obniżonej tendencji do procesu krystalizacji. Należy przechowywać ją w miejscach suchych w temperaturze +5~30oC. Składnik A i B w stanie płynnym są środkami powodującymi zanieczyszczenie wody i nie powinny dostać się do kanalizacji, gruntu oraz cieków wodnych. Żywica po utwardzeniu jest neutralna dla środowiska.

MASZ PYTANIE? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Prosimy o podanie numeru telefonu lub adresu e-mail.

DODAJ KOLEJNY PRODUKTSicon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Pod Borem 22B, 36-060 Głogów Małopolski k. Rzeszowa

NIP: 517 02 71 717 REGON: 180372420 KRS: 0000633637
Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego