SICONOFLOOR B50-E

Bezbarwna żywica do systemów sypanych barwionym kruszywem

Bezbarwna, dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa, żywica epoksydowa o niskiej lepkości. Doskonale nadaje się do systemów sypanych barwionym kruszywem jako warstwa szczepna pomiędzy gruntem, a lakierem. Wykorzystywana także jako żywica do jastrychów, do wzmocnienia podłoża i posadzek typu „Kamienny Dywan“.

Karta produktu SICONOFLOOR B50-E

Zastosowanie

Właściwości

Właściwości fizyczne Siconofloor B50-E
Postać Składnik A modyfikowana ciecz epoksydowa
Składnik B utwardzacz aminowy
Gęstość (wg PN EN ISO 1675) Komponent A 1,05~1,2 g/cm3
Komponent B 0,99~1,15 g/cm3
Czas życia 30 minut dla temperatury 20oC
Teoretyczne zużycie mieszaniny 0,7~1,2 kg/m2 przy zastosowaniu jako warstwa szczepna
Barwa i zapach Komponent A transparentny i bezwonny
Komponent B ciecz o charakterystycznym zapachu
Testy higieniczne Spełnia wymagania; atest higieniczny nr HK/B/0757/01/2015
Czas utwardzania Obciążenia lekkie 24h w 25oC
Pełna obciążalność 7 dni
Praktyczne zużycie mieszaniny Mocno zależy od przeznaczenia, frakcji kruszywa, techniki aplikacji, warunków nakładania, stopnia chropowatości: min. 0,4 kg/m2
Lepkość (wg Brookfielda DV-II). Badanie wykonane w temp. 20oC przy użyciu wrzeciona 04 i prędkości obrotowej 20 RPM. Komponent A 1090~1100 mPa*s
Komponent B 700~732 mPa*s

Właściwości mechaniczne Siconfloor B50-E
Pyłosuchość 12 godzin w temperaturze 20oC
Twardość ShA (po 7 dniach) 100o
Twardość ShD 83o

Aplikacja
Sposoby aplikacji Wstępnie należy zamieszać składnik A, następnie dodać składnik B, mieszać składniki aż do osiągnięcia jednorodnej konsystencji, lecz nie krócej niż 3 minuty. Do wymieszanych składników A i B żywicy można dodać piasek kwarcowy jeżeli jest to wymagane, należy mieszać przez następne 2 minuty aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny. Proporcje mieszania Komponentu A i Komponentu B są podane na opakowaniach i nie wolno ich zmieniać. Zmiana proporcji skutkuje otrzymaniem produktu o właściwościach odbiegających od deklarowanych przez Producenta. Zbyt długie mieszanie może spowodować napowietrzenie żywicy i dlatego należy go unikać. Do mieszania żywicy należy używać wolnoobrotowego mieszadła elektrycznego (300 ÷ 400 obrotów na minutę) lub innego odpowiedniego sprzętu.
Warstwa gruntująca Nanieść SICONOFLOOR B50-E za pomocą pędzla lub wałka zgodnie ze sztuką malarską, upewnić się, że uzyskano jednorodną, ciągłą powłokę, jeżeli to konieczne nanieść drugą warstwę. Wylewka żywiczna (tylko w przypadku pomieszczeń wewnątrz budynków). Na utwardzone podłoże zagruntowane (materiał SICONOFLOOR GF lub SICONOFLOOR B50-E) rozprowadzić SICONOFLOOR B50-E na żądaną grubość za pomocą pacy lub rakli na specjalnych zębach. Tak rozprowadzoną żywicę należy odpowietrzyć za pomocą wałka z kolcami.
Jastrych żywiczny SICONOFLOOR B50-E wraz z odpowiednim kruszywem rozłożyć za pomocą łat stalowych najlepiej na prowadnicach. Po krótkim czasie zaprawę zagęścić i wyrównać pacami lub zacieraczką mechaniczną (20÷90 obrotów na minutę) z łopatkami pokrytymi materiałem chemoodpornym. Proporcje żywicy SICONOFLOOR B50-E do kruszywa zależą od uziarnienia kruszywa ale najczęściej stosuje się 10% masy żywicznej do kruszywa. Po skończonej pracy narzędzia należy od razu po użyciu umyć acetonem bądź ksylenem. Utwardzony lub związany materiał można usunąć tylko mechanicznie.
Warunki przechowywania komponentów zestawu Żywica SICONOFLOOR B50-E jest materiałem o obniżonej tendencji do procesu krystalizacji. Należy przechowywać ją w miejscach suchych w temperaturze +5~30oC. Składnik A i B w stanie płynnym są środkami powodującymi zanieczyszczenie wody i nie powinny dostać się do kanalizacji, gruntu oraz cieków wodnych. Żywica po utwardzeniu jest neutralna dla środowiska.

MASZ PYTANIE? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Prosimy o podanie numeru telefonu lub adresu e-mail.

DODAJ KOLEJNY PRODUKTSicon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Rudna Mała 47, 36-060 Głogów Małopolski k. Rzeszowa

NIP: 517 02 71 717 REGON: 180372420 KRS: 0000633637
Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego