Sicon Shot70

Sucha mieszanka iniekcyjna na bazie cementu o uziarnieniu do 0,125 mm do wypełniania wewnętrznych ubytków w betonach

Gotowa do użycia sucha mieszanka – po wymieszaniu z wodą – przeznaczona stosowana do iniekcji w płaszczyznach poziomych i pionowych.

Karta produktu Sicon Shot70

Zastosowanie:

Właściwości

Dane techniczne
Właściwości mechaniczne Wytrzymałość na ściskanie, MPa
1 dzień 7 dni 28 dni
25,4 58,30 59,10
Wytrzymałość na zginanie, MPa
1 dzień 7 dni 28 dni
4,2 4,8 4,9
Powyższe dane techniczne odnoszą się do konsystencji plastycznej tj. przy zawartości ok. 22% wody.
Dane produktu SICON SHOT 70
Postać Szary proszek
Opakowanie Worki papierowe z folią polietylenową o wadze 20 kg, pojedyncza europaleta 54 x 20 kg = 1080 kg
Przydatność do użycia Termin przydatności produktu wynosi 12 miesięcy (podany na opakowaniu produktu).
Warunki składowania Produkt składować w suchych i chłodnych pomieszczeniach, unikać bezpośredniego nasłonecznienia.
Aplikacja
Zużycie Z 20 kg preparatu uzyskuje się ok. 12-13 l zaprawy. Do przygotowania 1m3 zaprawy należy użyć ok. 1800 kg suchej mieszanki.
Przygotowanie podłoża Podłoże należy oczyścić z zabrudzeń zmniejszających przyczepność (luźne frakcje, pyły, plamy oleju, smary itp.). W razie konieczności użyć w tym celu sprężonego powietrza. Zwilżyć powierzchnię wodą (unikając przy tym tworzenia się zastoin). Następnie uszczelnić szczeliny i rysy oraz zainstalować pakery do iniekcji.
Proporcje mieszania Konsystencja plastyczna (płaszczyzny poziome): – 4,4 l wody na 20 kg preparatu (ok. 22 % wody) Konsystencja płynna: – 5,6 ÷ 6,4 l wody na 20 kg preparatu (ok. 28 – 32 % wody)
Mieszanie Preparat należy zmieszać z czystą wodą przy użyciu mieszadła przeciwbieżnego lub w betoniarce przeciwbieżnej. Do naczynia lub betoniarki należy wlać 2/3 ilości wody zarobowej, wsypać zawartość worka i krótko przemieszać całość, następnie wlać pozostałą część wody i ponownie wymieszać do momentu osiągnięcia żądanej konsystencji. Łączny czas mieszania powinien wynosić około 4 – 6 minut. Sprzęt używany przy stosowaniu preparatu należy czyścić wodą.
Nakładanie Aplikację materiału należy wykonywać przy użyciu pomp iniekcyjnych niskociśnieniowych.

MASZ PYTANIE? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Prosimy o podanie numeru telefonu lub adresu e-mail.

DODAJ KOLEJNY PRODUKTSicon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Pod Borem 22B, 36-060 Głogów Małopolski k. Rzeszowa

NIP: 517 02 71 717 REGON: 180372420 KRS: 0000633637
Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego