Sicon MC100

Mineralna warstwa sczepna

Gotowa do użycia sucha zaprawa mineralna na bazie cementu, modyfikowana polimerami.

Karta produktu Sicon MC100

Zastosowanie

Właściwości posadzki z użyciem SICON CONTACT MC 100

Dane techniczne
Właściwości mechaniczne Przyczepność do podłoża wg PN-EN 1542 ≥ 1,5 MPa

Dane produktu SICON CONTACT MC 100
Postać Szary proszek
Opakowanie Worki papierowe z folią polietylenową o wadze 25 kg, pojedyncza europaleta 42 x 25 kg = 1050 kg
Przydatność do użycia Termin przydatności produktu wynosi 12 miesięcy, przy założeniu przechowywania w nie uszkodzonych, oryginalnych opakowaniach.
Warunki składowania Produkt składować w suchych i chłodnych pomieszczeniach, unikać bezpośredniego nasłonecznienia.

Aplikacja
Zużycie Szacunkowe zużycie preparatu:
0,7 – 2,2 kg/m2 przy wykonywaniu warstwy sczepnej
2,2 – 3,7 kg/m2 pręta zbrojeniowego przy nanoszeniu dwukrotnym,
Przygotowanie podłoża Powierzchnia betonu powinna być pozbawiona mleczka cementowego, pyłów, luźnych ubytków oraz zanieczyszczeń w postaci np. smarów, olejów i innych,
Podłoże powinno być zmatowione/ chropowate,
Średnia wytrzymałość podłoża na odrywanie powinna wynosić min. 1,5 MPa, zaś wartość pojedynczego pomiaru nie może być mniejsza niż 1,0 MPa,
Powierzchnia betonu powinna być w stanie matowo-wilgotnym (jednolicie ciemna, matowa, pozbawiona jasnych i ciemnych plam oraz zastoin wody),
Stal zbrojeniową – przed aplikacją materiału – należy oczyścić z rdzy stosując obróbkę strumieniowo-ścierną (np. piaskowanie) do stopnia czystości Sa 2 ½ wg normy PN-EN ISO 8501-1,
Proporcje mieszania Do 25 kg suchego preparatu należy dodać około 20 – 25 % wody, tj. około 5 – 6 litów.
Mieszanie Do pojemnika wlać około 2/3 ilości wody zarobowej, następnie wsypać zawartość worka. Wymieszać zawartość przy użyciu mieszadła przeciwbieżnego (o maksymalnej prędkości obrotowej do 500 obrotów/min.), dodać pozostałą część wody i kontynuować mieszanie. Całkowity czas mieszania powinien wynosić około 4-6 minut.

Rodzaje aplikacji
Warstwa sczepna Wymieszaną zaprawę należy nanosić na matowe, wilgotne podłoże za pomocą pędzla – ławkowca lub przez natryskiwanie. Wielkość powierzchni wykonania warstwy sczepnej powinna być dobrana tak, aby zaprawa naprawcza była nakładana na niezwiązaną warstwę sczepną (aplikacja „mokre na mokre”). Jeśli przed nałożeniem zaprawy naprawczej warstwa sczepna wyschnie, należy ją usunąć i ponownie nałożyć.

MASZ PYTANIE? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Prosimy o podanie numeru telefonu lub adresu e-mail.

DODAJ KOLEJNY PRODUKTSicon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Pod Borem 22B, 36-060 Głogów Małopolski k. Rzeszowa

NIP: 517 02 71 717 REGON: 180372420 KRS: 0000633637
Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego