Sicon GROUT G10/50

Ekspansywna, samorozlewna zaprawa, składająca się z wysokiej jakości cementu, naturalnych kruszyw kwarcowych oraz odpowiednich dodatków o maksymalnej grubości warstwy 50 mm

Zaprawa Sicon Grout G10/50 jest przeznaczona do stosowania w konstrukcjach betonowych, żelbetowych i sprężonych w inżynierii komunikacyjnej, hydrotechnicznej i przemysłowej.

Karta produktu Sicon GROUT G10/50

Zastosowanie

Właściwości:

Wysokość wylewki

Sicon Grout G10/50 uziarnienie do 2 mm; wysokość wylewki od 10 do 50 mm.

Dane techniczne
Wytrzymałość na zginanie i ściskanie wg PN-EN 13892-2:2004 Wytrzymałość na ściskanie [MPa] Wytrzymałość na zginanie [MPa]
1 dzień ≥ 40 ≥ 5,5
7 dni ≥ 65 ≥ 7,0
28 dni ≥ 80 ≥ 9,5
Rozpływ Min. f2 ≥ 65-74 cm po 5 min.
Stopień rozpływu Min. a2 ≥ 60-69 cm po 5 min.
Współczynnik ekspansji >0,1% po 24 godz.
Zużycie Orientacyjne zużycie suchej zaprawy/betonu Sicon Grout G10/50 wynosi od 2000 kg do 2100 kg na 1m3 świeżej zaprawy/betonu. Z 25 kg worka Sicon Grout G10/50 uzyskuje się około 13 l świeżej zaprawy/betonu.
Magazynowanie Przechowywać w chłodnym i suchym otoczeniu. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia. Zaleca się zużycie w ciągu 9 miesięcy od daty produkcji.
Forma dostawy Worki 25 kg wzmocnione folią polietylenową; pojedyncza europaleta: 42 x 25 kg = 1050 kg na europalecie.

MASZ PYTANIE? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Prosimy o podanie numeru telefonu lub adresu e-mail.

DODAJ KOLEJNY PRODUKTSicon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Pod Borem 22B, 36-060 Głogów Małopolski k. Rzeszowa

NIP: 517 02 71 717 REGON: 180372420 KRS: 0000633637
Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego