PU MATIN COLORESS

Barwny, uv odporny lakier z efektem matowienia powierzchni posadzki

Barwny, dwuskładnikowy, wodorozcieńczalny, uv odporny, lakier poliuretanowy z efektem matowienia powierzchni posadzki. Doskonale nadaje się jako warstwa zamykająca systemy gładkie oraz sypane kruszywem. Podwyższa parametry mechaniczne i użytkowe posadzki.

Karta produktu PU MATIN COLORESS

Zastosowanie

Właściwości

Właściwości fizyczne Siconofloor PU MATIN COLORESS
Postać Składnik A barwna ciecz bezwonna
Składnik B utwardzacz bezbarwny, bezwonny
Gęstość (wg PN EN ISO 1675) Komponent A 1,05~1,2 g/cm3
Komponent B 0,99~1,15 g/cm3
Czas życia 6 godziny dla temperatury 23oC
Teoretyczne zużycie mieszaniny 0,1 ~ 0,18 kg/m2 w zależności od struktury posadzki
Pełna obciążalność 7 dni
Lepkość (wg Brookfielda DV-II). Badanie wykonane w temp. 18,4oC przy użyciu wrzeciona 04 i prędkości obrotowej 20 RPM. Komponent A 1650~1850 mPa*s
Komponent B 630~660 mPa*s

Aplikacja
Sposoby aplikacji Wstępnie należy zamieszać składnik A, następnie dodać składnik B, mieszać składniki aż do osiągnięcia jednorodnej konsystencji, lecz nie krócej niż 3 minuty. Proporcje mieszania Komponentu A i Komponentu B są podane na opakowaniach i nie wolno ich zmieniać. Zmiana proporcji skutkuje otrzymaniem produktu o właściwościach odbiegających od deklarowanych przez Producenta. Zbyt długie mieszanie może spowodować napowietrzenie żywicy i dlatego należy go unikać. Do mieszania żywicy należy używać wolnoobrotowego mieszadła elektrycznego (300 ÷ 400 obrotów na minutę) lub innego przeznaczonego do tego sprzętu.
Warstwa zamykająca systemy gładkie Nanieść SICONOFLOOR PU MATIN COLORESS za pomocą wałka welurowego z drobnym włosiem, zgodnie ze sztuką malarską, upewnić się, że uzyskano jednorodną, ciągłą powłokę. Nanosić zachowując równomierne rozprowadzenie materiału z taką wydajnością, aby nie przebijała warstwa poprzednia. Zużycie materiału rośnie wraz ze stopniem chropowatości posadzki. Malowanie wykonywać metodą na krzyż.
Warstwa zamykając systemy sypane Nanieść SICONOFLOOR PU MATIN COLORESS za pomocą wałka welurowego z drobnym włosiem zgodnie ze sztuką malarską, upewnić się, że uzyskano jednorodną, ciągłą powłokę. Nanosić zachowując wydajność około 70 g/m2. Malowanie wykonywać metodą na krzyż. Po skończonej pracy narzędzia należy od razu po użyciu umyć wodą. Utwardzony lub związany materiał można usunąć tylko mechanicznie.
Warunki przechowywania komponentów zestawu Żywica SICONOFLOOR PU MATIN COLORESS jest materiałem wodorozcieńczalnym o braku tendencji do procesu krystalizacji. Należy przechowywać ją w miejscach suchych w temperaturze 5~30oC. Składnik A i B w stanie płynnym są środkami powodującymi zanieczyszczenie wody i nie powinny dostać się do kanalizacji, gruntu oraz cieków wodnych. Żywica po utwardzeniu jest neutralna dla środowiska.

MASZ PYTANIE? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Prosimy o podanie numeru telefonu lub adresu e-mail.

DODAJ KOLEJNY PRODUKTSicon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Rudna Mała 47, 36-060 Głogów Małopolski k. Rzeszowa

NIP: 517 02 71 717 REGON: 180372420 KRS: 0000633637
Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego