SICONOFLOOR PU COMFORT

Barwiony w masie uelastyczniony system żywicy poliuretanowej do tworzenia grubowarstwowych gładkich i antypoślizgowych posadzek

SICONOFLOOR PU COMFORT to grubowarstwowy, uelastyczniony poliuretanowy system posadzkowy na bazie barwionej żywicy poliuretanowej. Posadzka charakteryzuje się podwyższoną elastycznością i gładkim wykończeniem powierzchni, bardzo wysoką odpornością mechaniczną oraz wysoką odpornością chemiczną jak również estetycznym i oryginalnym wyglądem. Zaletą systemu jest zdolność mostkowania pęknięć. Stanowi trwałe wykończenie powierzchni mineralnych takich jak beton czy wylewki cementowe i skutecznie zapobiega pyleniu podłoża oraz zabezpiecza je przed nasiąkaniem cieczami lub uszkodzeniami mechanicznymi.

 

ZOBACZ ZDJĘCIE POGLĄDOWE SYSTEMU

Karta produktu SICONOFLOOR PU COMFORT

Zastosowanie

SICONOFLOOR PU COMFORT stosowany jest do wykonywania bardzo trwałych warstw nawierzchniowych w:

Obiektach użyteczności publicznej i wszędzie tam, gdzie wymagana jest wysoka elastyczność powierzchni
i zdolność do przenoszenia naprężeń.

Właściwości

Budowa systemu:

SICONOFLOOR-PU-CONFORT

  1. Betonowy.
  2. Warstwa gruntująca Siconofloor GF-E/GW-E.
  3. Warstwa konstrukcyjna Siconofloor PU-SB.
  4. Warstwa lakieru matującego Siconofloor PU-MATIN.
Właściwości techniczne SICONOFLOOR PU COMFORT
Przyczepność > 1.5 N/mm2
Twardość ShA (po 7 dniach) 80o
Twardość ShD (po 7 dniach) 50o
Testy higieniczne Spełnia wymagania; atest higieniczny nr HK/B/0757/02/2015
Czas utwardzania (w temp. 200C):
Ruch pieszy 24 h
Pełne obciążenie 7 dni

Dane aplikacyjne – system gładki (grubość 1,5-3,0 mm)
Kolejność nakładania Ilość warstw Rodzaj warstwy Nazwa materiału
1 1 Grunt Siconofloor GF – E; opcjonalnie Siconofloor GW-E
2 1 Warstwa ścieralna Siconofloor PU-SB
3 1 Warstwa matująca (opcjonalna) Siconofloor PU-MATIN lub Siconofloor PU-SATIN

Dane aplikacyjne – system antypoślizgowy (1,0-2,0 mm)
Kolejność nakładania Ilość warstw Rodzaj warstwy Nazwa materiału
1 1 Grunt Siconofloor GF – E; opcjonalnie Siconofloor GW-E
2 1 Kruszywo kwarcowe Suszony ogniowo piasek kwarcowy frakcji 0,4-0,8 mm
3 1-2 Warstwa ścieralna Siconofloor PU-SB zasypany do sucha kruszywem granulacji 0,4-0,8 mm
4 1-2 Warstwa zamykająca Siconofloor PU-SB
5 1 Warstwa matująca (opcjonalna) Siconofloor PU-MATIN lub Siconofloor PU-SATIN

Dane aplikacyjne – system antypoślizgowy grubowarstwowy (2,0-3,5 mm) Przed wykonaniem należy zasięgnąć porady naszego specjalisty
Kolejność nakładania Ilość warstw Rodzaj warstwy Nazwa materiału
1 1 Grunt Siconofloor GF – E; opcjonalnie Siconofloor GW-E
2 1 Warstwa konstrukcyjna Siconofloor PU-SB zmieszany z suszonym piaskiem kwarcowym o granulacji 0,1-0,3 mm
3 1 Posypka Zasyp do sucha barwionym w kolorze żywicy piaskiem kwarcowym 0,4-0,8 mm
4 1 Lakier Siconofloor PU-SB
5 1 Warstwa matująca (opcjonalna) Siconofloor PU-MATIN lub Siconofloor PU-SATIN
Sposób nakładaniai zużycie – system gładki Podłoże betonowe należy zagruntować zgodnie z instrukcją zawartą w Karcie Technicznej materiału gruntującego Siconofloor GF-E/GW-E. Materiał Siconofloor PU-SB należy przygotować zgodnie z instrukcją zawartą w Karcie Technicznej produktu. Po wymieszaniu składników A i B materiał należy wylewać porcjami na zagruntowane podłoże betonowe i rozprowadzać równomiernie przy pomocy rakli dystansowej. Zużycie żywicy uzależnione jest grubości posadzki-zazwyczaj wynosi ok. 1,5-1,8 kg/m2/1 mm grubości posadzki. Materiał po rozlaniu należy odpowietrzyć wałkiem kolczastym. Opcjonalna warstwa podnosząca parametry mechaniczne posadzki – przygotowana zgodnie z Kartą Techniczną materiału Siconofloor PU-MATIN lub Siconofloor PU-SATIN. Po nałożeniu ostatniej warstwy należy utrzymywać temperaturę schnięcia powyżej +15 °C przez co najmniej 18 godzin.
Sposób nakładania i zużycie – system antypoślizgowy cienkowarstwowy (do stosowania wewnątrz) Podłoże betonowe należy zagruntować zgodnie z instrukcją zawartą w Karcie Technicznej materiału gruntującego Siconofloor GF-E/GW-E. Bezpośrednio po ułożeniu, materiał gruntujący należy zasypać suszonym ogniowo piaskiem kwarcowym frakcji 0,4-0,8 mm (w zależności od wymaganego stopnia antypoślizgowości), w ilości ok. 1,0 kg/m2. Po utwardzeniu warstwy gruntującej nadmiar piasku usunąć. Materiał Siconofloor PU-SB należy przygotować zgodnie z instrukcją zawartą w Karcie Technicznej produktu. Po wymieszaniu składników A i B materiał należy wylewać porcjami na zagruntowane podłoże betonowe i rozprowadzać równomiernie przy pomocy pacy metalowej. Zużycie żywicy uzależnione jest od granulacji zastosowanego piasku kwarcowego do zasypu pierwszej warstwy i wynosi ok. 0,5-0,7 kg/m2/1 mm grubości posadzki. Następnie, nieutwardzoną jeszcze warstwę materiału, zasypać „do sucha” suszonym ogniowo, piaskiem kwarcowym (najlepiej zastosować piasek o takiej samej barwie co żywica) o granulacji 0,4-0,8 mm (zużycie ok. 3,5÷4,5 kg/m2). Warstwę pozostawić do utwardzenia przez co najmniej 24 godziny (w temperaturze +20°C). Po tym czasie nadmiar piasku należy dokładnie usunąć przy pomocy szczotki i/lub odkurzacza przemysłowego, a następnie całość przeszlifować w zależności od oczekiwanego efektu antypoślizgowego i odkurzyć. Warstwa zamykająca – przygotowana zgodnie z Kartą Techniczną materiału Siconofloor PU-SB. Materiał należy wylewać porcjami na utwardzoną i przygotowaną warstwę żywiczną z posypką kwarcową. Teoretyczne zużycie żywicy to 0,5-0,7 kg/m2. Ilością warstw powłoki zamykającej można regulować docelową szorstkość posadzki. Po nałożeniu ostatniej warstwy należy utrzymywać temperaturę schnięcia powyżej +15 °C przez co najmniej 18 godzin.

MASZ PYTANIE? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Prosimy o podanie numeru telefonu lub adresu e-mail.

DODAJ KOLEJNY PRODUKTSicon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Rudna Mała 47, 36-060 Głogów Małopolski k. Rzeszowa

NIP: 517 02 71 717 REGON: 180372420 KRS: 0000633637
Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego