SICONOFLOOR PU COMFORT

Barwiony w masie uelastyczniony system żywicy poliuretanowej do tworzenia grubowarstwowych gładkich i antypoślizgowych posadzek

SICONOFLOOR PU COMFORT to grubowarstwowy, uelastyczniony poliuretanowy system posadzkowy na bazie barwionej żywicy poliuretanowej. Posadzka charakteryzuje się podwyższoną elastycznością i gładkim wykończeniem powierzchni, bardzo wysoką odpornością mechaniczną oraz wysoką odpornością chemiczną jak również estetycznym i oryginalnym wyglądem. Zaletą systemu jest zdolność mostkowania pęknięć. Stanowi trwałe wykończenie powierzchni mineralnych takich jak beton czy wylewki cementowe i skutecznie zapobiega pyleniu podłoża oraz zabezpiecza je przed nasiąkaniem cieczami lub uszkodzeniami mechanicznymi.

Karta produktu SICONOFLOOR PU COMFORT

Zastosowanie

SICONOFLOOR PU COMFORT stosowany jest do wykonywania bardzo trwałych warstw nawierzchniowych w:

Obiektach użyteczności publicznej i wszędzie tam, gdzie wymagana jest wysoka elastyczność powierzchni
i zdolność do przenoszenia naprężeń.

Właściwości

Budowa systemu:

SICONOFLOOR-PU-CONFORT

  1. Betonowy.
  2. Warstwa gruntująca Siconofloor GF-E/GW-E.
  3. Warstwa konstrukcyjna Siconofloor PU-SB.
  4. Warstwa lakieru matującego Siconofloor PU-MATIN.
Właściwości techniczne SICONOFLOOR PU COMFORT
Przyczepność > 1.5 N/mm2
Twardość ShA (po 7 dniach) 80o
Twardość ShD (po 7 dniach) 50o
Testy higieniczne Spełnia wymagania; atest higieniczny nr HK/B/0757/02/2015
Czas utwardzania (w temp. 200C):
Ruch pieszy 24 h
Pełne obciążenie 7 dni

Dane aplikacyjne – system gładki (grubość 1,5-3,0 mm)
Kolejność nakładania Ilość warstw Rodzaj warstwy Nazwa materiału
1 1 Grunt Siconofloor GF – E; opcjonalnie Siconofloor GW-E
2 1 Warstwa ścieralna Siconofloor PU-SB
3 1 Warstwa matująca (opcjonalna) Siconofloor PU-MATIN lub Siconofloor PU-SATIN

Dane aplikacyjne – system antypoślizgowy (1,0-2,0 mm)
Kolejność nakładania Ilość warstw Rodzaj warstwy Nazwa materiału
1 1 Grunt Siconofloor GF – E; opcjonalnie Siconofloor GW-E
2 1 Kruszywo kwarcowe Suszony ogniowo piasek kwarcowy frakcji 0,4-0,8 mm
3 1-2 Warstwa ścieralna Siconofloor PU-SB zasypany do sucha kruszywem granulacji 0,4-0,8 mm
4 1-2 Warstwa zamykająca Siconofloor PU-SB
5 1 Warstwa matująca (opcjonalna) Siconofloor PU-MATIN lub Siconofloor PU-SATIN

Dane aplikacyjne – system antypoślizgowy grubowarstwowy (2,0-3,5 mm) Przed wykonaniem należy zasięgnąć porady naszego specjalisty
Kolejność nakładania Ilość warstw Rodzaj warstwy Nazwa materiału
1 1 Grunt Siconofloor GF – E; opcjonalnie Siconofloor GW-E
2 1 Warstwa konstrukcyjna Siconofloor PU-SB zmieszany z suszonym piaskiem kwarcowym o granulacji 0,1-0,3 mm
3 1 Posypka Zasyp do sucha barwionym w kolorze żywicy piaskiem kwarcowym 0,4-0,8 mm
4 1 Lakier Siconofloor PU-SB
5 1 Warstwa matująca (opcjonalna) Siconofloor PU-MATIN lub Siconofloor PU-SATIN
Sposób nakładaniai zużycie – system gładki Podłoże betonowe należy zagruntować zgodnie z instrukcją zawartą w Karcie Technicznej materiału gruntującego Siconofloor GF-E/GW-E. Materiał Siconofloor PU-SB należy przygotować zgodnie z instrukcją zawartą w Karcie Technicznej produktu. Po wymieszaniu składników A i B materiał należy wylewać porcjami na zagruntowane podłoże betonowe i rozprowadzać równomiernie przy pomocy rakli dystansowej. Zużycie żywicy uzależnione jest grubości posadzki-zazwyczaj wynosi ok. 1,5-1,8 kg/m2/1 mm grubości posadzki. Materiał po rozlaniu należy odpowietrzyć wałkiem kolczastym. Opcjonalna warstwa podnosząca parametry mechaniczne posadzki – przygotowana zgodnie z Kartą Techniczną materiału Siconofloor PU-MATIN lub Siconofloor PU-SATIN. Po nałożeniu ostatniej warstwy należy utrzymywać temperaturę schnięcia powyżej +15 °C przez co najmniej 18 godzin.
Sposób nakładania i zużycie – system antypoślizgowy cienkowarstwowy (do stosowania wewnątrz) Podłoże betonowe należy zagruntować zgodnie z instrukcją zawartą w Karcie Technicznej materiału gruntującego Siconofloor GF-E/GW-E. Bezpośrednio po ułożeniu, materiał gruntujący należy zasypać suszonym ogniowo piaskiem kwarcowym frakcji 0,4-0,8 mm (w zależności od wymaganego stopnia antypoślizgowości), w ilości ok. 1,0 kg/m2. Po utwardzeniu warstwy gruntującej nadmiar piasku usunąć. Materiał Siconofloor PU-SB należy przygotować zgodnie z instrukcją zawartą w Karcie Technicznej produktu. Po wymieszaniu składników A i B materiał należy wylewać porcjami na zagruntowane podłoże betonowe i rozprowadzać równomiernie przy pomocy pacy metalowej. Zużycie żywicy uzależnione jest od granulacji zastosowanego piasku kwarcowego do zasypu pierwszej warstwy i wynosi ok. 0,5-0,7 kg/m2/1 mm grubości posadzki. Następnie, nieutwardzoną jeszcze warstwę materiału, zasypać „do sucha” suszonym ogniowo, piaskiem kwarcowym (najlepiej zastosować piasek o takiej samej barwie co żywica) o granulacji 0,4-0,8 mm (zużycie ok. 3,5÷4,5 kg/m2). Warstwę pozostawić do utwardzenia przez co najmniej 24 godziny (w temperaturze +20°C). Po tym czasie nadmiar piasku należy dokładnie usunąć przy pomocy szczotki i/lub odkurzacza przemysłowego, a następnie całość przeszlifować w zależności od oczekiwanego efektu antypoślizgowego i odkurzyć. Warstwa zamykająca – przygotowana zgodnie z Kartą Techniczną materiału Siconofloor PU-SB. Materiał należy wylewać porcjami na utwardzoną i przygotowaną warstwę żywiczną z posypką kwarcową. Teoretyczne zużycie żywicy to 0,5-0,7 kg/m2. Ilością warstw powłoki zamykającej można regulować docelową szorstkość posadzki. Po nałożeniu ostatniej warstwy należy utrzymywać temperaturę schnięcia powyżej +15 °C przez co najmniej 18 godzin.

MASZ PYTANIE? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Prosimy o podanie numeru telefonu lub adresu e-mail.

DODAJ KOLEJNY PRODUKT