AQUAPOX DECO SYSTEM GARAŻOWY

Wodorozcieńczalne, emulsyjne farby epoksydowe do zastosowań przemysłowych

Karta produktu AQUAPOX DECO SYSTEM GARAŻOWY

Cienkopowłokowy, epoksydowy system posadzkowy na bazie barwionej żywicy epoksydowej. Posadzka charakteryzuje się antypoślizgowym wykończeniem powierzchni, wysoką odpornością mechaniczną, wysoką odpornością chemiczną, jak również estetycznym i oryginalnym wyglądem. Dzięki zastosowaniu posypki z płatków akrylowych można uzyskać efekt dekoracyjny.

ZOBACZ ZDJĘCIE POGLĄDOWE SYSTEMU

STRUKTURA SYSTEMU:

Dane aplikacyjne
Ilość warstw Rodzaj warstwy Zużycie Nazwa materiału
1 Grunt 0,2 kg/m2 Siconofloor AQUAPOX P
1 Warstwa konstrukcyjna  0,2 kg/m2 Siconofloor AQUAPOX RC100 + posypka płatkami akrylowymi
1 Warstwa zamykająca 0,1 kg/m2 Siconofloor PU SATIN


PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Podłoże betonowe powinno być mocne, suche (bądź delikatnie wilgotne), czyste, lekko chropowate, o otwartych porach, wykonane zgodnie z normami budowlanymi. Wszystkie zanieczyszczenia takie jak: mleczko cementowe, pyły, zaolejenia, ślady tłuszczu, luźne, niezwiązane lub słabo związane z podłożem fragmenty oraz stare powłoki należy usunąć. Średnia wytrzymałość betonu na odrywanie, mierzona metodą „pull-off”, nie powinna być mniejsza niż 1,5 MPa. Dojrzały beton należy przeszlifować. Należy przestrzegać wymaganych czasów dojrzewania betonu, wylewek cementowych oraz materiałów naprawczych.

MASZ PYTANIE? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Prosimy o podanie numeru telefonu lub adresu e-mail.

DODAJ KOLEJNY PRODUKTSicon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Rudna Mała 47, 36-060 Głogów Małopolski k. Rzeszowa

NIP: 517 02 71 717 REGON: 180372420 KRS: 0000633637
Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego