„PROGRAM OPERACYJNY

Inteligentny rozwój 2014-2020 Działanie: 2.3.2 Bon na innowacje”

Cel projektu:  Opracowanie receptury i technologii produkcji szybkotwardniejącej , energooszczędnej i dźwiękochłonnej mineralnej masy posadzkowej w firmie Sicon spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. w ramach proinnowacyjnej usługi świadczonej przez jednostkę naukową.

 Wartość projektu: 239 850,00 PLN

Wkład funduszy europejskich:  165 750,00 PLN

Beneficjent: SICON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Dofinansowanie projektu nr: POIR .02.03.02-18-0035/20-00

„PROGRAM OPERACYJNY

Polska Wschodnia

Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

Działanie: 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy”

Cel projektu:  Pomoc średnim przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19.

 Wartość projektu: 81 703,20  PLN

Planowane efekty:   Utrzymania działalności gospodarczej średniego przedsiębiorcy, który na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, w dniu udzielenia pomocy znajduje się w trudnej sytuacji lub odnotował znaczny spadek obrotów.

Wkład funduszy europejskich:  81 703,20 PLN

Beneficjent: SICON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Dofinansowanie projektu nr: POPW.01.05.00-18-0329/20-00

„Opracowanie hybrydowego systemu posadzkowego na bazie poliuretanowo-cementowej o wysokiej nośności eksploatacyjnej w przemyśle, w oparciu o własne prace B+R”

Opis projektu: Dzięki realizacji projektu nastąpi wdrożenie wyników prac b+r. Projekt jest realizowany w partnerstwie. Rezultatem projektu będzie nowa technologia produkcji systemu posadzkowego oraz innowacyjny produkt, który będzie posiadał cechy nadające mu przewagę konkurencyjną: lepszą odporność materiału na warunki ekstremalne, atrakcyjną kolorystykę produktu, zmniejszoną emisję LZO oraz szybkość wiązania gotowego materiału z powierzchnią betonową.

Cel projektu: Celem projektu jest opracowanie hybrydowego systemu posadzkowego na bazie poliuretanowo-cementowej o wysokiej nośności eksploatacyjnej w przemyśle, w oparciu o własne prace b+r.

Planowane efekty: Dzięki realizacji projektu opracowana zostanie własna technologia wytwarzania systemu posadzkowego, co pozwoli firmom zmniejszyć zależność od dostawców, rozwinąć własny dział b+r oraz poszerzyć know-how, zwiększyć swoją konkurencyjność, podwyższyć jakość produktów oraz przygotować nową ofertę dla celów internacjonalizacji.

Wartość projektu: 1 035 274,32 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 565 898,45 PLN

https://www.sicon.pl/wp-content/uploads/2019/01/Opracowanie-hybrydowego-systemu-posadzkowego-na-bazie-poliuretanowo-cementowej.pdf


Wdrożenie produkcji elektrostatycznych posadzek syntetycznych ES+

Cel projektu:  Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności Sicon Sp.zo.o.Spółka Komandytowa, poprzez wdrożenie zaawansowanych produktów dla budownictwa, będących wynikiem własnych prac badawczo-rozwojowych.

Beneficjent: SICON Sp.zo.o.Spółka Komandytowa

Dofinansowanie projektu nr: POPW.01.03.01-18-0031/15-00

www.mapadotacji.gov.pl

 

Sicon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Pod Borem 22B, 36-060 Głogów Małopolski k. Rzeszowa

NIP: 517 02 71 717 REGON: 180372420 KRS: 0000633637
Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego