Hardening coating

Sicon S100

Sicon S100 Mineral curing topping for concrete light-duty floorings.


Sicon S1

Sicon S1 Mineral curing topping for concrete medium-duty floorings.


Sicon S2

SICON S2 Alumina curing topping for concrete heavy-duty floorings.


Sicon S3

SICON S3 Alumina curing topping for concrete medium-duty floorings.


Sicon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Pod Borem 22B, 36-060 Głogów Małopolski near of Rzeszow

NIP: 517 02 71 717 REGON: 180372420 KRS: 0000633637
Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego