aktualności

Funding

16 July 2016

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację usługi doradczej prowadzącej do opracowania Modelu biznesowego internacjonalizacji działalności firmy: Sicon Polska Sp. z o.o. w ramach planowanego projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP I Etap.

Termin składania ofert: 19.05.2016

Link poniżej zawiera zapytanie ofertowe, jak również załączniki do zapytania.

 

Pobierz

 

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT