aktualności

Технико-коммерческий консультант
Менеджер Южного региона

20 июля 2016

Нижне-Силезское, Малопольское, Опольское воеводство, Силезское воеводства

Sicon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Pod Borem 22B, 36-060 Głogów Małopolski k. Rzeszowa

NIP: 517 02 71 717 REGON: 180372420 KRS: 0000633637
Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego