Technical & Sales Advisor
Northern Region Manager

Warmińsko-Mazurskie, Podlaskie, Pomorskie

tel: 665 373 928
e-mail: e.ciukszo@sicon.pl

Technical & Sales Advisor
Southr Region Manager

Dolnośląskie, Małopolskie, Opolskie, Śląskie

tel: +48 725 551 100
e-mail: s.okamfer@sicon.pl

Technical & Sales Advisor
Western Region Manager

Kujawsko-Pomorskie, Lubuskie, Łódzkie, Zachodniopomorskie, Wielkopolskie

tel: +48 725 551 122

Technical & Sales Advisor

Podkarpackie, Lubelskie, Świętokrzyskie, Mazowieckie

tel: +48 725 551 122
Sicon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Pod Borem 22B, 36-060 Głogów Małopolski near of Rzeszow

NIP: 517 02 71 717 REGON: 180372420 KRS: 0000633637
Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego