aktualności

Program stażowy PO WER

21 lipca 2021

W tym roku również gościmy stażystów z Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza oraz Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Stażyści w laboratorium firmy SICON.

Program stażowy realizowany w firmie SICON w ramach programy PO WER odbywa się w okresie wakacyjnym od lipca do września. Jego celem jest podniesienie przez studentów kompetencji odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Program stażowy odpowiada kierunkom kształcenia studentów, a realizowane działania są nowym elementem ich kształcenia. Efektem odbytego stażu będzie zdobycie praktycznych umiejętności, podniesienie kompetencji oraz uzupełnienie wiedzy pozyskanej w czasie studiów.

Sicon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Pod Borem 22B, 36-060 Głogów Małopolski k. Rzeszowa

NIP: 517 02 71 717 REGON: 180372420 KRS: 0000633637
Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego