Transfer wiedzy i doświadczeń

28 czerwca 2021

Prowadząc działalność skupiamy się nie tylko na oferowaniu wysokiej jakości produktów do wykonawstwa, naprawy i pielęgnacji posadzek przemysłowych, ale też tworzymy wokół marki SICON środowisko sprzyjające podnoszeniu kompetencji pracowników i współpracowników oraz wymianie wiedzy, doświadczeń.

Jednym z naszych mocnych filarów jest dział badawczo rozwojowy. Prowadzimy je nie tylko w warunkach laboratoryjnych, ale również w zrealizowanych obiektach. Miedzy innymi Wykonujemy badania ścieralności posadzki stosując metodologię BCA wg EN13813. Test ten symuluje rzeczywiste obciążenia występujące podczas 25-letniego użytkowania posadzki przemysłowej. Monitorowany wynik badania jest potwierdzeniem, że nasze posadzki sprawdzą się nawet w bardzo trudnych warunkach eksploatacyjnych. Więcej na temat badania BCA pisaliśmy tutaj.

Pozyskaną na różnych obszarach wiedzą dzielimy się w różnych projektach naukowo-badawczych. W ostatnim czasie wzięliśmy udział w międzynarodowym badaniu realizowanym na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: „Smart Panel II – badania jakościowe i analizy na potrzeby Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania”.

Od wielu lat współpracujemy również z Politechniką Rzeszowską, Akademią Górniczo Hutniczą i innymi jednostkami naukowymi. Staż odbywają u nas studenci ostatnich lat studiów Wydziału Chemicznego z kierunków Technologia Chemiczna oraz Inżynieria Chemiczna i Procesowa. Udział w programie POWER umożliwia praktyczne sprawdzenie wiedzy teoretycznej nabytej podczas studiów. Stażyści nie tylko poznają proces produkcyjny, ale również prowadzą kontrolę jakości surowców, wyrobów gotowych oraz mają okazję podjąć trud samodzielnego tworzenia receptur i wariantów kolorystycznych.

Jesteśmy też w stałym kontakcie z ekipami wykonawczymi wykorzystującymi nasze systemy posadzkowe. Organizujemy szkolenia mające na celu podniesienie kompetencji z zakresu wiedzy o produkcie, jak i umiejętności praktycznych. To także doskonała okazja do pozyskania cennego know-how. Jesteśmy otwarci na organizację szkoleń dedykowanych dla projektantów i architektów wnętrz, na których podzielimy się tajnikami pracy z mikrocementami czy kruszywami dekoracyjnymi.

Podejmowane działania utwierdzają nas w przekonaniu, że nasze produkty odpowiadają potrzebom rynku oraz tworzone są w zgodzie z najnowszymi badaniami i trendami.

Sicon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Pod Borem 22B, 36-060 Głogów Małopolski k. Rzeszowa

NIP: 517 02 71 717 REGON: 180372420 KRS: 0000633637
Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego